Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Opettajat ja yritykset aamiaistreffeillä

Julkaistu 20.11.2015

Viitisenkymmentä opettajaa ja yrittäjää kokoontui aamiaistreffeille 13. marraskuuta Business Kitcheniin ideoimaan uutta toimintaa ja kehittämään yhteistyötä.

Millaista on oppiminen, kun se tähtää oman unelman toteuttamiseen tai haluun tulla paremmaksi siinä, mikä itseä oikeasti kiinnostaa? Voisiko oppiminen yhä enemmän rakentua vahvuuksien tunnistamiseen ja vahvistamiseen siten, että oppija pääsisi itse oivaltamaan ja tekemään?

"On tärkeää, että nuoret saavat jo perusopintojensa aikana tuntumaa työelämään. Liian pitkään koulu ja työelämä on nähty kahtena erillisenä saarekkeena. On tärkeää rakentaa siltoja koulun ja työelämän välille paitsi uravalinnan helpottamiseksi, myös työllistymisen edistämiseksi. Yrittäjyys voi olla väline, millä omista haaveista ja unelmista voi rakentaa itselleen työpaikan", toteaa Oulun kaupungin yrittäjyyskasvatuksen koordinaattori Satu Kaattari.

Ajatuksen vahvisti Luovan Laboratorion Sami Mikkola, joka pääsi kiittämään paikalla olevia entisiä opettajiaan Oulunsalon lukiosta yrittäjyysnäkymien avaamisesta.

"Ilman Pirjo Piiroista ja Arvi Mäläskää en välttämättä olisi itse uskaltautunut lähtemään yrittäjäksi. Yrittäjämäistä ajattelutapaa tulisi nostaa esille paljon enemmän opetuksessa ja kaikessa toiminnassa", Sami kertoo.

Yrittäjyyskasvatus monipuolistaa oppimista

Kouluille yhteistyön tiivistäminen yritysten ja muiden koulun ulkopuolisten tahojen kanssa on erityisen ajankohtaista valmistauduttaessa uusien opetussuunnitelmien käyttöön syksystä 2016 lähtien. Hyvin toteutettu yritysyhteistyö monipuolistaa koulun oppimisympäristöjä ja -menetelmiä.

Yhteiset projektit edistävät yrittäjyyskasvatuksen ytimessä olevia tulevaisuuden taitoja kuten aloitteellisuutta, luovuutta, sisukkuutta ja yhteistyövalmiuksia. Samalla lisääntyy ymmärrys yrittäjyydestä yhteiskunnan toiminnassa ja omalla lähialueella. Käytännössä yritysten yhteistyö koulujen kanssa voi olla hyvin monenlaista.

"Alueen yritykset ja yrittäjäjärjestöt ovat Oulussa lähteneet aktiivisesti mukaan yrittäjyyskasvatuksen verkostoyhteistyöhön, mikä on upea juttu", iloitsee Helena Vikstedt BusinessOulusta.

"Aivan varmasti myös näillä aamiaistreffeillä yhteystietoja vaihtaneet opettajat ja yrittäjät löytävät omannäköisensä tavan tehdä asioita yhdessä."

Nuorilta raikkaita ideoita ja uutta bisnestä yrityksille

Koulu-yritysyhteistyön tie ei suinkaan ole yksisuuntainen, myös yritys voi hyötyä yhteistyöstä ihan taloudellisestikin. Aamiaisella kuultiin konkreettisia esimerkkejä, miten peruskoulun oppilaat ovat osallistuneet erilaisiin kampanjoihin ja markkinointiin sekä eräässäkin tapauksessa ideoineet yritykselle kauppoihin johtaneen uuden tuotteen.

Oppilaiden aktivointi ja tekeminen on yrittäjyyskasvatuksen keskiössä. Hanna-Mari Turunen ja Kristiina Takala Kempeleen Kirkonkylän koulusta kertoivat yrityskumppaneiden lähteneen innolla yhteistyöhön erityisesti sen jälkeen, kun oppilaat alkoivat itse kartoittaa ja kontaktoida kiinnostavia yrityksiä.

Yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan maakunnallisesti

Syksyn ajan kouluväki ja yrittäjät ovat kokoontuneet yhdessä tuottamaan sisältöä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaan. Kaikki kouluasteet kattavat seututiimit ovat pureskelleet aihetta eri kanteilta, ja helmikuussa 22.2.2016 julkaistaan maakunnan yhteinen yrittäjyyskasvatuksen strategia, joka kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja käytännön toimintamalleja eri kouluasteilla.

Paras tapa jalkauttaa strategiaa on käytännön toiminta. Aamiaistilaisuudessa sovittujen treffien suuri määrä osoitti, että yhteiset kohtaamistilaisuudet ovat yksi tehokas tapa koulu-yritysyhteistyön vahvistamisessa osana opetussuunnitelmaan kuuluvaa yrittäjyyskasvatusta.

Lue lisää yrittäjyyskasvatuksesta Oulun kaupungin verkkosivuilta.

Lisätiedot:

Satu Kaattari, yrittäjyyskasvatuksen koordinaattori, sivistys- ja kulttuuripalvelut, satu.kaattari[at]ouka.fi

Helena Vikstedt, asiantuntija, yrittäjyyskasvatus, BusinessOulu, helena.vikstedt[at]businessoulu.com