Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oikeat kumppanit tärkeitä vientipyrkimyksissä

Julkaistu 07.11.2018

Pohjois-Pohjanmaan vientiyritykset tähyävät uusille markkinoille, mutta pelko luottotappioista saattaa jarruttaa vientiä.

Pohjoispohjalaiset vientiyritykset pyrkivät rohkeasti uusille markkinoille: useampi kuin kaksi kolmesta maakunnan vientiyrityksistä (71 %) suunnittelee vientikaupan aloittamista uusiin maihin, kertoo Finnveran vt. aluejohtaja Kari Tuominen Finnveran ja Kauppakamarin Vientikaupan rahoitusbarometrin tuloksista. Vientikaupan rahoitusbarometrin tuloksiin perustuva Vientikaupan rahoituskiertue saapuu Ouluun 9.11.2018. Kiertueella halutaan vahvistaa pk-yritysten rahoitusosaamista.

- Pohjois-Pohjanmaalla aktiivisuus vientimarkkinoille pyrkimisessä on selvästi suurempaa kuin koko maassa keskimäärin tai esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Yhtenä viennin aloittamisen suurimmista riskeistä yritykset pitävät kuitenkin sitä, että ostaja jättää maksamatta. Yritysten arvioiden mukaan uusille markkinoille menemisessä kumppanit, kuten pankki, luottovakuuttaja ja Finnvera ovat tärkeitä, toteaa Kari Tuominen.

Barometri julkistettiin kesäkuussa, ja siihen vastasi koko Suomessa noin 650 vientikauppaa tekevää yritystä. Pohjois-Pohjanmaalta vastaajayrityksiä oli 38, joiden vientiliikevaihdon keskiarvo oli 6,4 miljoonaa euroa. Vastaajayritysten viennistä yli puolet on investointitavaroita, kuten koneita, laitteita ja tuotantohyödykkeitä. Vajaa kolmannes oli kulutushyödykkeiden, välituotteiden ja raaka-aineiden viejiä.

- Pelko luottotappioista voi jarruttaa vientikaupan aloittamista, vaikka lähtökohdat muuten olisivat kunnossa. Tutkimuksessamme viimeisten kahden vuoden aikana 16 prosenttia pohjoispohjalaisista yrityksistä kertoi kärsineensä luottotappioita, koska ulkomainen ostaja oli jättänyt laskun maksamatta. Viestimme onkin, että kansainvälistymistä ei kannata pelätä, ja luottotappioilta voi suojautua, sanoo Tuominen.

Yritykset arvioivat, että luottotappio voi vaarantaa yrityksen toimintaedellytykset pitkäksi aikaa. Silti kirjallinen luottopolitiikka eli se, millaisia riskejä yritys on valmis ottamaan, on laadittu alle 20 prosentissa maakunnan vastaajayrityksistä.

Rahoitusosaaminen voi olla avain vientikauppojen voittamiseen

Suomalaisilta pk-vientiyrityksiltä jää hyvin todennäköisesti vientikauppoja saamatta, koska ne eivät tunne riittävästi ostajalle kaupanteossa tarjottavia rahoitusvaihtoehtoja. Ostajarahoituksen merkitystä yrityksen kilpailuvalttina ei tiedosteta. Samaan aikaan useat yritykset kokevat, ettei niiden tarvitse hallita vientikaupan rahoitusriskejä.

- Suomessa on yli 20 000 vientiyritystä, mutta niiden kautta viedään moninkertaisen yritysjoukon tuotteita ja palveluita ulkomaille. Olisi tärkeää auttaa ja rohkaista näitä yrityksiä löytämään asiakkaita myös ulkomailta, sanoo Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

- Pohjois-Pohjanmaalla 16 prosenttia vientiyrityksistä kertoi, että tärkeitä kauppoja on jäänyt kuluneen vuoden aikana toteutumatta rahoitukseen tai luottoriskin hallintaan liittyvistä syistä. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että keinot hallita luottoriskejä tunnetaan maakunnan yrityksissä jopa koko maan keskivertoa paremmin. Niitä myös pidetään tärkeinä. Ostajarahoituksen tapojakin pidetään tärkeinä, mutta niitä ei tunneta yhtä hyvin. Rahoitusosaaminen voi nykyisin olla avain uusien kauppojen voittamiseen, jatkaa Tuovinen.

Pk-yritysten vientiosaamista vahvistaakseen Finnvera ja Kauppakamarit yhteistyössä pankkien ja luottovakuuttajien kanssa käynnistävät valtakunnallisen vientikaupan rahoituskiertueen. Yli 15 aluetilaisuudessa jaetaan kasvaville ja kansainvälistyville pk-yrityksille tietoa asiasta. Kiertue käynnistyi syyskuussa Jyväskylästä, ja kattaa kevääseen 2019 kaikki keskeiset kasvukeskukset Suomessa.

Lisätiedot:

Kari Tuominen, vt. aluejohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2001 kari.tuominen@finnvera.fi

Jari P. Tuovinen, toimitusjohtaja, Oulun kauppakamari, puh. 044 313 45 05, jari.tuovinen@chamber.fi

Vientikaupan rahoitusbarometrin toteutti Finnveran, Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n toimeksiannosta Taloustutkimus huhti–toukokuussa 2018 internetkyselynä ja puhelinhaastatteluina. Tutkimukseen vastasi 654 suomalaista suoraa vientikauppaa tekevää yritystä, joissa viennin osuus kokonaisliikevaihdosta on 42 prosenttia ja vientiliikevaihto keskimäärin 12,7 miljoonaa euroa. Pohjois-Pohjanmaalta tutkimukseen vastasi 38 vientiyritystä. Maakunnan osalta tuloksista voi tehdä suuntaa-antavia johtopäätöksiä.