Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Nexamedille läpimurto terveydenhuollon tietojärjestelmien markkinoilla

Julkaistu 12.05.2016

Sopimus KuntaPron kanssa avaa Nexamedin OneClinic-ratkaisulle ison osan sote-markkinoista

Nexamed Oy ja KuntaPro Oy ovat solmineet merkittävän terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää koskevan sopimuksen. Oululaisen Nexamedin kehittämälle OneClinic-ratkaisulle tämä tarkoittaa läpimurtoa sote-tietojärjestelmien markkinoilla.

Sopimuksen myötä OneClinic tuodaan osaksi Kuntax-järjestelmää, joka on KuntaPron pilvipalveluna tuottama ratkaisu kuntien toiminnan-, talouden- ja palvelunohjaukseen. OneClinic ja Kuntax sulautuvat aidosti yhdeksi saumattomaksi ratkaisuksi.

Sopimus avaa Nexamedin OneClinicille suuret mahdollisuudet, sillä KuntaPro on noin 80 kunnan ja kuntayhtymän omistama yritys, joka kattaa merkittävän osan Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoista. KuntaPro on omistajiensa niin sanottu in house -yhtiö, jolta kunnalliset omistajat voivat hankkia tuotteita ja palveluja ilman kilpailutusta.

KuntaPron toimitusjohtaja Mika Kantola korostaa, että talouden, toiminnan ja nyt terveydenhuollon ohjaus reaaliaikaisesti samassa järjestelmässä tarjoaa julkisen sektorin toimijoille huomattavia etuja.

”Tämä vastaa erinomaisesti myös sote-uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin. Esimerkiksi kustannusten seuranta tehostuu merkittävästi”, hän huomauttaa.

Lisää kustannustehokkuutta

Toimitusjohtaja Kantola toteaa ratkaisun lisäävän kustannustehokkuutta kaikkien osapuolten kannalta, koska samaa ratkaisua voidaan ajaa pilvipalveluna useille asiakkaille ilman asiakaskohtaista räätälöintiä.

Nexamed tarjoaa OneClinic-järjestelmää niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Näin kuluttajien valittavissa tulevaisuudessa olevat yksityiset sote-palvelujen tuottajat voivat myös saada OneClinicin joustavasti käyttöönsä.

KuntaPron kehitysjohtajan Esa Sairasen mukaan yksi OneClinicin vahvuuksista on, että se on laajasti ja menestyksekkäästi käytössä terveydenhuollon prosessien sähköistämisen mallimaana pidetyssä Tanskassa. Siellä referenssejä hankkinut ratkaisu on lähtökohtaisesti muita vaihtoehtoja valmiimpi Suomen markkinoille. Nexamed on tuonut OneClinicin Suomeen, kehittänyt sitä edelleen ja rakentanut suomalaisiin olosuhteisiin sopivaksi.

”Merkittävää myös on, että järjestelmä rakentuu Kuntaxin tapaan Microsoft Dynamics AX:n pohjalle. Näin Kuntaxin ja OneClinicin sulauttaminen yhteen käy helposti”, hän toteaa.

Suuret mahdollisuudet

Nexamedin toimitusjohtaja Veli-Matti Pietilä kuvailee sopimusta isoksi mahdollisuudeksi yritykselle. Hänen mukaansa se osoittaa, että Nexamed on OneCliniciä kehittäessään tehnyt oikeita valintoja.

”OneClinic on paljon muutakin kuin perinteinen potilaskertomusjärjestelmä. Ainutlaatuista on, että sen avulla voidaan ohjata terveydenhuollon palveluprosesseja. Asiakastieto sekä kliininen, taloudellinen ja hallinnollinen tieto ovat jatkuvasti reaaliaikaisesti yhdessä – toisin kuin muissa järjestelmissä”, hän kuvailee.

Myös Pietilä korostaa OneClinicin rakentumista Microsoft Dynamics AX:n pohjalle. Hänen mukaansa terveydenhuollon tietojärjestelmien sekavat sillisalaatit voidaan nyt korvata yhteen alustaan perustuvalla kokonaisratkaisulla, jossa toiminnanohjaus on keskiössä.

”Tämä tuo asiakkaille suurta lisäarvoa ja välitöntä hyötyä. OneClinic on modulaarinen, joten asiakkaat voivat valita käyttöönsä myös tietyt moduulit ja osiot, jotka sovitetaan näiden nykyiseen järjestelmäarkkitehtuurin”, sanoo Pietilä.

Lisätiedot

Nexamed Oy Toimitusjohtaja Veli-Matti Pietilä 050 5434192
KuntaPro Oy Kehitysjohtaja Esa Sairanen 040 5367117

  

Nexamed Oy on ketterä oululainen ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut palvelemaan yksityisiä ja julkisia terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottajia. Yrityksen kärkituotteita ovat OneClinic ja NeMo. OneClinic on edistynein terveydenhuollon palvelutuotannon ohjausjärjestelmä; NeMo puolestaan tehostaa terveydenhuollon hoitotarvike- ja lääkelogistiikkaa. Nexamedin toimipisteet sijaitsevat Oulussa ja Espoossa.

KuntaPro Oy on valtakunnallinen johtamisen ja hallinnon tukipalvelujen tuottaja. Sen asiakkaat ovat kuntia, kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia yrityksiä. Ulkoistamalla talous- ja henkilöstöpalvelujaan KuntaProlle asiakkaat sähköistävät prosesseja, säästävät kustannuksia, turvaavat palvelujensa jatkuvuuden sekä saavat ajantasaista tietoa johtamisen tueksi. Kuntax-ohjelmistoperheen avulla modernisoidaan talouden- ja toiminnanohjausta, raportointia ja ennustemalleja.