Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Monitieteisen kehittämisen tulos – ensimmäiset KIKO-konsultit sertifioidaan

Julkaistu 31.03.2017

Kilpailuetu syntyy pitkälti siitä, miten hyvin ihmiset pystyvät toimimaan yhdessä. KIKO-prosessi on palvelutuote, jossa yhdistyy kansainvälinen tutkimustieto, vakioidut toimintamallit sekä selkeät aikataulut ja vastuunjaot. Lähestymistapa tarjoaa ainutlaatuisen systemaattisen kehittämispolun parantaa organisaatioissa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja viestintää.

- "Kommunikointi-sana juontuu latinan sanasta ”communicare” – tehdä yhdessä. KIKO- eli kitkaton kommunikointi –prosessi edistää kitkatonta yhdessä tekemistä työpaikoilla. Eri yritysten kanssa yhdessä tehty monitieteinen viisivuotinen kehittäminen on johtanut psykologian, työtieteen ja tuotantotalouden oppeja hyödyntävään käytännölliseen kehittämismenettelyyn – vauhdittamaan jokaisen panostusta yhteiseen kilpailukykyyn”, kertoo
professori Seppo Väyrynen.

Tutkijoiden mukaan vuorovaikutustaitojen ja -kulttuurin kehittäminen on perusedellytys Euroopan paras työelämä 2020 -tavoitteiden toteutumiselle. Hyvän työelämän ja Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat jatkossa hyvin toimivat tulokselliset työpaikat, joissa luottamuksellinen yhteistyö kukoistaa.

Vaikka vuorovaikutuksen ja tiedonkulun merkitys työelämässä on laajalti tiedostettu, on vuorovaikutuskulttuurin kehittämisessä useissa organisaatioissa vielä paljon tehtävää.

”Vuorovaikutuksen ja viestinnän ongelmien ilmenemismuodot ovat moninaiset ja aina ei ymmärretä, että vuorovaikutusta kehittämällä voisi olla vaikutusta myös esimerkiksi laatu-ja aikataulu ongelmien ratkaisemiseen”, toteaa Ahaa Visionin toimitusjohtaja Anne Lahtinen.

Vuorovaikutustaidoilla ja -kulttuurilla on yhteys organisaation innovatiivisuuteen ja esimiestyöhön, jotka puolestaan vaikuttavat työyhteisön toimintaan, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin.

Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tutkimustiimi ja kasvatuspsykologian klinikka ovat kehittäneet KIKO-prosessin, missä kehitetään ammatillista vuorovaikutusta ja viestintää yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla. Syntynyttä KIKO-prosessia on tuotteistettu yhteistyössä Ahaa Vision Oy:n kanssa ja Työsuojelurahaston tuella.

Maalis-huhtikuun vaihteessa koulutetaan ensimmäiset KIKO-konsultit, jotka voivat toteuttaa KIKO-prosessin tai osia siitä organisaatioissa, jotka haluavat kehittää tuottavuuttaan, työhyvinvointiaan sekä johtamistaan vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin.

Lisätietoja:
Anne Lahtinen (anne.lahtinen@ahaavision.com, 0405404607)
Tarja Leinonen (tarja.leinonen@oulu.fi, 0294483703)
www.kikohanke.com