Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Miten kaupunki tekee hankintoja?

Julkaistu 19.04.2022

Vastaus otsikon kysymykseen on: noudattamalla hankintalakia. Palveluja tuottavan yrityksen kannalta olennaisinta on tietää, miten kilpailutus toimii ja mistä tarjouspyynnöt löytyvät.

”Hankintalaki lähtee siitä, että julkisten hankintojen pitää olla tasapuolisia, avoimia ja syrjimättömiä”, kertoo Oulun kaupungin hankintasuunnittelija Krista Piippo.

Hankintalain mukaan kaikki kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat on kilpailutettava. Arvo lasketaan koko hankintasopimuksen voimassaoloajalle. Kynnysarvo vaihtelee hieman - esimerkiksi tavaroissa, palveluissa ja suunnittelukilpailuissa raja-arvo on 60 000 euroa. EU-kynnysarvo ylittyy, kun hankinnan arvo on yli 215 000 euroa. Silloin hankinta julkaistaan kotimaisen Hilman lisäksi TEDissä, joka sisältää eurooppalaisia julkisia hankintoja (nettiosoite ted.europa.eu).

Hilmasta eli osoitteesta hankintailmoitukset.fi löytyvät tiedot käynnissä olevista ja tulevista kilpailutuksista. Sieltä löytyy myös ohjeita tarjouksen tekemiseen sekä mahdollisuus luoda hakuvahti kiinnostaville kilpailutuksille. Oulun kaupungin tarjouspyynnöt julkaistaan myös osoitteessa tarjouspalvelu.fi. Suunnitteilla on hankintakalenteri, josta tulevat hankinnat näkyvät hyvissä ajoin.

Säännöt takaavat, että hankinta on joka suuntaan läpinäkyvää. Oulun kaupungilla ne ovat Piipon mukaan jopa tiukat, jotta tarjouksia kuullaan mahdollisimman monelta taholta:

”Oulun kaupungin hankintaohjeen mukaan hankinnoista tulee tehdä hintatiedustelu vähintään kolmelta tarjoajalta, kun hankinnan arvo ylittää 9 000 euroa. Nämä tarjouspyynnöt voivat tulla suoraan yritykselle.”

Kaupunki kilpailuttaa myös ns. puitesopimuksia, joissa sopimus on tehty useamman palvelutuottajan kanssa toimitusvarmuuden takaamiseksi.

”Tarjouksen tekemiseen kannattaa paneutua huolella ja jälkikäteen käyttää myös hyväksi mahdollisuus tutustua tehdyn kilpailutuksen dokumentteihin”, Piippo ohjeistaa.

Usein suunnitteluvaiheessa käydään mahdollisten tarjoajien kanssa markkinavuoropuhelua ennen kilpailutuksen avaamista.

”On hyödyllistä kuunnella yritysten näkemyksiä siitä, minkälaisia ominaisuuksia tuotteessa tai palvelussa on tarjolla, mitkä asiat vaikuttavat saatavuuteen tai millaiset sopimusehdot tai hinnoittelumallit ovat toimialalla tarkoituksenmukaisia. Vapaamuotoisella keskustelulla yritysten kanssa varmistetaan, että kilpailutukseen nostetaan oikeita asioita ja se viedään läpi tavalla, joka takaa parhaan lopputuloksen”, Krista Piippo avaa yhteistyötä.

Lue lisää julkisten hankintojen palvelusta eli Hilmasta.

Oulun kaupungin tarjouspalvelu löytyy täältä.

Heräsikö kysymys? Siihen vastataan osoitteessa hankinnat@ouka.fi