Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Mitä kertoisit nuorelle työstäsi?

Julkaistu 23.06.2021

BusinessAseman palveluihin kuuluva Työn Taitajat on Oulussa kehitetty nuorisovaikuttamisen toimintamalli yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön.

Työn Taitajat tuo paikalliset yritykset lähemmäs nuoria - tulevaisuuden tekijöitä. Ohjelma varmistaa yrityksiin tarvittavaa osaamista oikea-aikaisesti, niiden tulevia tarpeita ennakoiden. Työn Taitajat on tavoittanut ensimmäisellä toimintakaudellaan noin 1600 lukiolaista. Syksyllä 2021 myös yläkoululaiset pääsevät osaksi ohjelmaa.

Tavoitteena on tarjota oppijoille tietoa eri ammateista sekä nuorten omien vahvuuksien hyödyntämisestä.
Mukana on ollut yli 40 uratarinaa eri yrityksistä ja organisaatioista. Niitä tarvitaan lisää.

Viesti suoraan tuleville työntekijöille

Usea yritysedustaja on todennut, että tämäntyyppistä toimintaa on kaivattu - tässä on tilaisuus avata nuorille useita eri aloja.

Yritykset pitävät kyselyn mukaan merkittävimpinä asioina Työn Taitajat -toiminnassa yrityksen tunnetuksi tekemistä sekä tietoisuuden lisäämistä eri ammateista ja toimialoista. Työelämätaidot sekä osaamisen varmistaminen yrityksiin nähdään myös tärkeinä. Kaikki kyselyyn vastanneet yritykset haluavat olla jatkossakin mukana toiminnassa.

”Solved rakentaa kestävämpää maailmaa nuorille, joten on luonnollista, että teemme työtä yhdessä myös lukiolaisten kanssa”, kommentoi Janne Hietaniemi Solved the Cleantech Companysta.

Roelof Aalpoel Screenteciltä kertoi, että nuorten odotukset ovat yleensä erilaiset kuin mitä työtehtävät todellisuudessa ovat, ja siksi nuorten kanssa oli mukava keskustella aiheesta. Yritykset kokevat toimintamallin heille vaivattomaksi ja tapahtumakonseptin toimivaksi: ura- ja yritystarinat toteutetaan joko etukäteen valmistellun esityksen tai haastattelun muodossa.

”Yrityksenä haluamme tukea tämäntyyppisiä tapahtumia. Haastattelu oli erittäin hyvä idea sillä se vähentää yrittäjän aikaa ja vaivaa merkittävästi. Uskon, että yritystarinat ovat tärkeitä nuorelle kuulijoille ja työuraansa miettiville”, kommentoi Mikko Ahokas Macon Oy:stä.

Työn Taitajat madaltaa kynnystä siirtyä työelämään

Työn Taitajat koetaan oppilaitoksissa ketteräksi, uudeksi tavaksi toimia. Työn Taitajien tuotteet Työelämäpäivä ja Työelämäoppitunti ovat Oulussa nyt osa lukioiden oppilaanohjausta. Oppilailta saadun palautteen mukaan Työn Taitajat on onnistunut madaltamaan kynnystä siirtyä työelämään sekä vakuuttanut nuoria siitä, että omaa osaamista kannattaa tarkastella laajemmin. Jokaisen osaamiselle on paikkansa Oulun seudun moninaisessa yrityskentässä.
”Ilmapiiri oli kannustava ja sain konkreettisia vinkkejä työelämään ja opiskelupaikan valintaan. Sain varmuutta tulevaisuuteen, enää ei pelota niin paljoa”, lukion 1. luokan oppilas kommentoi.

Työn Taitajat on myös motivoinut nuoria hankkimaan tietoa useammista yrityksistä sekä syventämään tietoa jo nyt tunnetuimmista yrityksistä, kuten Nordea ja Valio. Nuoret ovat saaneet tietoa myös itse työn hakemisesta ja työhaastatteluista. Tapahtumat ovat saaneet kiitosta aitoudestaan, käytännönläheisyydestään ja informatiivisuudestaan.

Toiminnan skaalaaminen ja vaikuttavuus lähikuntiin

Syksystä 2021 alkaen Työn Taitajien toiminta viedään Oulussa yläkouluihin. Toiminnassa huomioidaan erityisesti työvoimapula-alat ja ennakoidaan myös tulevaisuuden osaamistarpeita. Yksi keskeisimpiä toiminteita tässä ohjelmassa on osaamistarpeiden laajempi tarkastelu. Esille tuodaan esimerkiksi, mitä teknologia- ja ICT-osaaminen mahdollistaa eri ammateissa ja yrityksissä. Mukaan nostetaan myös terveysteknologiaan tai ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen liittyviä innovaatioita.

Tavoitteena on toiminnan skaalaaminen eri tavoin siten, että myös lähikuntien tulevaisuuden osaajat pystytään osallistamaan siihen. Toiminta on mahdollista skaalata myös myöhemmässä vaiheessa työuraansa oleville aikuisille. Lisäksi suunnitelmissa on enemmän toiminnallisuutta sisältäviä, BusinessAsemalla toteutettavia kokonaisuuksia.

Tule mukaan vaikuttamaan yhdessä nuorten kanssa

Oulun yliopiston LUMA-keskus on tiiviisti mukana Työn Taitajissa. ”Oulun menestys riippuu osaamisesta. LUMA-keskuksena pyrimme edistämään monipuolisesti tieteellisen tiedon hyödyntämistä Oulun parhaaksi, ja Työn Taitajat mahdollistaa viestimisen suoraan kohderyhmille”, toteaa Jouni Pursiainen.

Tarve uusille erikokoisille yrityksille eri toimialoilta on suuri. Mukaan toimintaan pääset jättämällä yhteystietosi tästä linkistä.