Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Matkailudiilissä etsitään ratkaisuja alan työvoimapulaan

Julkaistu 28.11.2018

Matkailutoimiala on Suomessa kasvava vientiala ja merkittävä työllistäjä. Alalla vallitsee kuitenkin työvoimapula, joka tietyillä alueilla voi olla jopa este yritysten kasvulle. PK-toimialabarometrin mukaan 20% matkailualan pk-yrityksistä arvelee henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden kuluessa.

Töitä olisi runsaasti tarjolla, mutta mistä työntekijät avoimiin paikkoihin? Ratkaisumalleja matkailualan työvoiman kohtaantohaasteisiin on haettu valtakunnallisesti Matkailudiili-hankkeen 27 pilottikokeilun avulla. Vuoden 2018 aikana Matkailudiilissä on mm. koulutettu matkailualan yrityksiä etärekrytointiin, valmennettu alan työnhakijoita, perustettu erilaisia matkailualan koulutus- ja rekrytointialustoja, kartoitettu kiinankielisen työvoiman tarvetta Pohjois-Suomen alueella, koottu englanninkielistä perehdytysmateriaalia kansainvälisten osaajien rekrytoinnin tueksi sekä kartoitettu metsureiden työllistymismahdollisuuksia matkailualan tehtäviin. Tutustu kaikkiin pilottikokeiluihin sivustollamme.

Vuoden aikana on tehty töitä myös matkailutyön imagon kohottamisen eteen. Hankkeen aikana on avattu Matkailutyö-sivusto, josta löytyy kattavasti tietoa matkailualasta aina opinnoista avoimiin työpaikkoihin. Nuoria on houkuteltu matkailualan opintoihin ja töihin Snapchatissa, Facebookissa ja YouTubessa toteutetun markkinointikampanjan avulla ja yhdessä Matkailudiilin pilottikokeiluista on viestitty matkailualan työmahdollisuuksista Suomessa asuville maahanmuuttajille suunnatulla mainoskampanjalla.

Sidosryhmäyhteistyö on tärkeässä roolissa valtakunnallisen hankkeen toteutuksessa. Matkailudiili on järjestänyt 8 matkailun työvoiman kohtaantoseminaaria eri puolilla Suomea ja ollut mukana lukuisissa muissa matkailualan tapahtumissa, joiden kautta alan kohtaantohaasteista ja niiden ratkaisuehdotuksista on viestitty yli 1200:lle matkailualan toimijalle. Edustettuina ovat olleet mm. alan yritykset, oppilaitokset, henkilöstöpalveluyritykset ja matkailun alueorganisaatiot. Matkailudiilin syksyn seminaarikiertueen päätti 22.11.2018 Helsingissä järjestetty kohtaantoseminaari, jonka tallenne katseltavissa osoitteessa: www.mediaserver.fi/live/matkailutyo. Tilaisuuksissa esille nousseet asiat sekä Matkailudiilin pilottikokeilujen lopputulokset tulevat vaikuttamaan Matkailudiilin vuoden 2019 toimenpiteisiin.

Seuraa Matkailudiiliä Facebookissa ja osallistu keskusteluun tunnisteella #matkailudiili.