Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Maaliskuun työllisyyskatsaus: Pitkäaikaistyöttömien määrä on hieman laskenut vuoden takaisesta

Julkaistu 27.04.2023

Maaliskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 5 179 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 12 514 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 1 015. Avoimia työpaikkoja oli 242 vähemmän kuin helmikuussa ja 876 vähemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 42 enemmän kuin helmikuussa ja 1 205 enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 122 enemmän kuin helmikuussa ja 285 enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa.

”Työttömien henkilöiden määrä on hieman lisääntynyt, samoin lomautukset ovat lisääntyneet. Omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevien sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä on laskenut. Työttömyys kasvoi kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta yli 60-vuotiaita, joiden määrä väheni. Ilahduttavaa on, että myös pitkäaikaistyöttömien määrä on hieman laskenut vuoden takaiseen verrattuna”, tiivistää tiimiesihenkilö Outi Korkeakoski työllisyyspalveluista.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 12,2 % (helmikuussa 12,1 % ja vuotta aiemmin 11,1 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 25,1 % (helmikuussa 25 % ja vuotta aiemmin 27 %).

Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 361) laski 250 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 404) pysyi ennallaan viime vuoden maaliskuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 390) nousi 157 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Maaliskuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 037 ja nuorisotyöttömyysaste oli 16,6 % (helmikuussa 16,9 % ja vuotta aiemmin 14,6 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli maaliskuussa 2 280 830 € (helmikuussa 1 948 210 € ja vuotta aiemmin 2 223 964 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli maaliskuussa 4 217 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 461. Helmikuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 123, joista yli 1000-päiväisiä 2 422. Vuoden 2022 maaliskuussa yli 300-päiväisiä oli 4 606, joista yli 1000-päiväisiä 2 413.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Oulun työllisyyskatsaus maaliskuulta 2023 on julkaistu BusinessOulun sivuilla: https://www.businessoulu.com/fi/media/vaikuttavuus.html

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 1 205 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 285 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste nousi 1,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys nousi 2 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 250 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste laski 1,9 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 876 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 56 800 euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 389 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.