Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Kyselyn mukaan joka toinen pohjois- ja keskipohjalainen osaa elvyttää – ”Tärkeimmät ensiaputaidot ovat 112 ja rohkeus mennä auttamaan”

Julkaistu 18.04.2023

LähiTapiola järjestää tänä vuonna Sankarikoulutuksia 10 000 viidesluokkalaiselle yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun kanssa. Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan kouluista mukaan on tähän mennessä ilmoittautunut 332 viidesluokkalaista.

Kansainvälisissä tutkimuksissa* on osoitettu, että noin 40–60 prosenttia sydänpysähdyksen saaneista jää vaille tarvitsemaansa apua. Tuore LähiTapiolan Arjen katsaus -kysely valottaa asiaa suomalaisten näkökulmasta. Kyselytulosten** mukaan joka toinen LähiTapiola Pohjoisen alueen vastaajista kertoo osaavansa elvyttää (54 %) ja avata hengitystiet (49 %), jos henkilö ei hengitä.

Kyselyssä selvitettiin muutenkin suomalaisten toimintakykyä tilanteessa, jossa toinen henkilö tarvitsee ensiapua.

- Vaikka ensiapukoulutuksia, tietoa ja taitoa on enenevissä määrin, niiden osuus, jotka uskaltautuvat elvytystilanteessa auttamaan, jää vajaaksi. Tämä on valitettava fakta ja globaali ilmiö. Moni aikuinen sanoo, että pelkää tekevänsä jotain väärin tai ei luota omiin ensiaputaitoihinsa. Osa kertoo menevänsä solmuun tositilanteessa, kertoo koulutuspäällikkö Minna Sihvo Punainen Risti Ensiavusta.

Sihvo tekee työnsä ohessa tutkimusta siitä, miten tekniikkaa ja digitaitoja voi hyödyntää ensiaputaitojen kouluttamisessa. Hän on kiinnostunut eritoten tunteista tutkimuskohteena.

- Meissä suomalaisissa on vahva halu auttaa, ja ensiaputaidot ovat meillä väestötasolla melko hyvin hallussa. Tarvetta koulutukseen on kuitenkin edelleen paljon. On tärkeää, että valamme ihmisiin uskoa, että olette hyviä ja pystytte siihen, Sihvo sanoo.

Viidesluokkalaiset ovat innostuneita ja hyviä antamaan ensiapua

Arjen katsaus -kyselyn mukaan yhdeksän pohjois- ja keskipohjalaista kymmenestä (92 %) uskoo osaavansa hälyttää apua tilanteessa, jossa toinen ihminen tarvitsee ensiapua sekä tietää, miten hätäkeskus voi auttaa tilanteessa. Sihvon mukaan tärkeimmät ensiaputaidot ovatkin juuri hätäpuhelun tekeminen numeroon 112 ja rohkeus mennä auttamaan.

- On valtavan hienoa, että ensiaputaitoja opetetaan pienestä pitäen. Viidesluokkalaiset ovat tosi hyviä antamaan ensiapua. He ovat innostuneita, taitavia ja kuuntelevat tarkkaan – ja heiltä ehkä puuttuu aikuisten huoli: entä jos en osaa, Sihvo sanoo.

- Ensimmäisenä paikalle tulleen henkilön antamalla ensiavulla voi olla iso vaikutus autettavan selviytymiseen. Meille on tärkeää olla mukana tukemassa paikallisten lasten ensiapuosaamista, toteaa LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas.

LähiTapiola Pohjoinen tukee tänä vuonna 800 alueen viidesluokkalaisille järjestettävää ensiapukoulutusta. Sankarikoulutukset käydään opettajan johdolla luokassa niin, että Punainen Risti Ensiavun kouluttaja on etäyhteydellä mukana. Kotiläksynä osallistujilla on opettaa tajuttoman ensiapu ja 112 Suomi -sovelluksen käyttö muulle perheelle.

Ei liene sattumaa, että Arjen katsaus -kyselyn valtakunnallisten tulosten mukaan lapsiperheissä usko omiin taitoihin oli keskimääräistä vahvempaa.

Mikä Sankarikoulutus?
• LähiTapiola on kouluttanut jo 150 000 sankaria vuodesta 2016 lähtien.
• LähiTapiola Pohjoinen on kouluttanut tähän mennessä jo yli 9 000 pohjois- ja keskipohjalaista ensiapukoulutuksella.
• Tänä vuonna elvytystaitoja opetetaan viidesluokkalaisille ja LähiTapiolan asiakasyrityksille sekä yhteistyökumppaneille valtakunnallisesti ympäri Suomen.
• Koulutukset tehdään yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun kanssa.
• Lisätietoja osoitteesta www.sankarikoulutus.fi

Lisätietoja:
Liisa Humalamäki, markkinointi- ja viestintäjohtaja, LähiTapiola Pohjoinen, liisa.humalamaki@lahitapiola.fi, 040 742 4476
Minna Sihvo, koulutuspäällikkö, Punainen Risti Ensiapu, minna.sihvo@redcross.fi

* Linkki tutkimukseen: https://rdcu.be/cZg2n

** Arjen katsaus -kyselyyn vastasi 4.–30.1.2023 välisenä aikana yhteensä 5 567 henkilöä ja alueella Pohjoinen 344 henkilöä. Haastattelut kerättiin Gallup Forumissa. Kyseessä on Kantar Publicin käyttämä vastaajapaneeli, jonka tiedonsiirrossa hyödynnetään internetiä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on LähiTapiola Pohjoisen osalta + 5,3 %.