Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Kulttuurivalmennus edesauttaa kansainvälistymistä

Julkaistu 31.07.2012

Teko 21: Kulttuurikoutsaus

Oululaiseksi teoksi numero 21 on valittu Kulttuurikoutsaus. Kulttuurikoutsaus on Oulun yliopistossa vuoden 2012 alussa lanseerattu Oulun seudun kansainvälisille ja kansainvälistyville yrityksille, organisaatioille ja yhdistyksille suunnattu palvelu. Kulttuurikoutsi on ulkomaalainen opiskelija, joka on koulutettu toimimaan oman maansa kulttuurin valmentajana. Kulttuurikoutsien työskentelykieli on englanti.

Kulttuurikoutsaus on ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä edistävän VALOA-hankkeen ja NISO ry:n (Network of International Students in Oulu) ideoima palvelu, joka tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden kehittää työntekijöidensä kulttuuriosaamista sekä kansainvälisiä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Koutsauksen avulla kansainvälistyminen ja uusien kulttuurien kohtaaminen sujuu helpommin. Koutsien osaamisalueita ovat mm. kansainvälinen liiketoiminta, organisaatioiden johtaminen, ICT, ympäristötekniikka, kansainväliset suhteet sekä monikulttuurinen kasvatus ja - koulutus.

Kulttuurilähettiläitä 11 maasta

Oulun seudulla käynnistyneessä pilottihankkeessa oli mukana 11 kansainvälistä opiskelijaa Brasiliasta, Espanjasta, Kreikasta, Venäjältä, Pakistanista, Intiasta, Kiinasta, Indonesiasta, Vietnamista, Taiwanista sekä Japanista. Kulttuurikoutsin ehdottomana vaatimuksena pidettiin työkokemusta omasta kotimaasta. Tämän lisäksi valinnassa painotettiin englanninkielen taitoa, esiintymisvalmiutta, motivaatiota ja sitoutumista kulttuurukoutsauksiin.

Kulttuurikoutsi jakaa monipuolista tietoa kotimaansa kulttuurista, mutta yleensä pääpaino on työkulttuurissa ja työelämän viestinnässä. Kulttuurikoutsaus voidaan toteuttaa muun muassa pienryhmissä, työpajatyyppisenä toimintana tai henkilökohtaisina keskusteluina. Valmennukset räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Valmennuksen hinta määräytyy keston, valmennusmuodon sekä sen vaatiman ennakkovalmistelun mukaan. Hinta on kuitenkin hyvin nimellinen, sillä perusvalmennus maksaa yritykselle noin 50-100 euroa.

Kevään aikana tehdyistä valmennuksista on saatu erittäin hyvää palautetta ja kohderyhmässä on selvästi kiinnostusta tämän tapaiselle palvelulle. Kulttuurikoutsit ovat erittäin motivoituneita ja haluavat panostaa valmennuksiin – ja se näkyy: sekä pohjatyö että valmistautuminen ovat saaneet asiakkailta kiitosta.

Hankkeen jatko on saanut vihreää valoa yliopistolla, kulttuurikoutsivälitys sekä uusien koutsien koulutus tulee jatkumaan Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen koordinoimana palveluna. Myös muut yliopistot ja ammattikorkeakoulut Suomessa ovat kiinnostuneita Kulttuurikoutsaus-konseptista.

Lisätietoja

www.oulu.fi/yliopisto/kulttuurikoutsaus

Bärbel Fink, Täydentävien opintojen keskus, Oulu yliopisto, barbel.fink@oulu.fi