Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Koulutusviennin parhaat opit on nyt koottu kirjaan

Julkaistu 02.06.2020

Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin verkosto PINO Network on julkaissut Koulutusviennin käsikirjan. Kirja on julkaistu sähköisenä Suomen ammattikorkeakoulujen tekstitietokannassa Theseuksessa, jossa se on kaikkien vapaasti luettavissa.

Käsikirja on varsin kattava ja tiivis paketti asioista, joita organisaation kannattaisi ottaa huomioon suunnitellessaan tai aloittaessaan koulutuspalveluiden tai -tuotteiden vientiä ulkomaille. Onpa kyseessä sitten koulutusorganisaatio tai yritys, viennin osalta joudutaan tekemään päätöksiä strategisista linjauksista rahoitukseen ja messumatkoista sopimusteknisiin ja juridisiin yksityiskohtiin.

”Koulutusviennin käsikirjan sisältö on muodostunut niistä teemoista ja asioista, jotka ovat nousseet esille Pohjois-Pohjanmaan organisaatioille ja yrityksille tehdyssä kyselyssä ja joita on myös käsitelty järjestämissämme”, kertoo projektipäällikkö Sinikka Suutari Oulun ammattikorkeakoulusta.

Vastauksia ja ohjeita haasteisiin ja erityiskysymyksiin

Koulutusviennin käsikirjasta saa ideoita ja ohjeita vientityöhön, ja samalla se tuo esiin koulutusviennin monimuotoisuuden ja erityisyyden: kyseessä ei ole yksittäinen toimiala, vaan laaja toimialojen kirjo, joka tarjoaa monipuolisia palveluita ja tuotteita koulutukseen ja sen kehittämiseen. Koulutusvientiin voidaan katsoa kuuluvaksi muun muassa opetus, virtuaaliset ja rakennetut oppimisympäristöt, oppimateriaalit, koulutusteknologian ratkaisut ja Suomeen suuntautuva koulutusmatkailu.

”Koulutusvientiä määrittelevät ja haastavat toimialakohtaisten säädösten ja lakien lisäksi koulutusta koskeva kohdemaan tai Suomen lainsäädäntö. Vientihaasteita luovat myös suomalaisten tuotteiden ja palveluiden lokalisointi kohdemaiden tarpeisiin, kulttuuriin ja koulutusjärjestelmään sopiviksi sekä se, että usein myynti- ja sopimusneuvottelut venyvät pitkiksi, jopa vuosien mittaisiksi”, Suutari avaa. Käsikirjassa PINO Networkin koulutusviennin asiantuntijat perehtyvät näihin ja moniin muihin alalle tyypillisiin haasteisiin.

Kirjoittajat ovat koulutusviennin asiantuntijoita

Kirjan toimittajat ovat PINO Networkin asiantuntijoita Oulun yliopistosta, Oulun ammattikorkeakoulusta, Diakonia-ammattikorkeakoulusta, OSAO:lta ja Oulun kaupungista. Toimittajat työskentelevät PINO Networkin kolmessa koulutusviennin hankkeissa, jotka ovat alkaneet vuonna 2017.

”Hankkeet päättyvät vuoden 2020 aikana, joten kirjan voidaan sanoa olevan konkreettinen osoitus siitä osaamisesta ja asiantuntijuudesta, jota hankkeessa työskenteleville asiantuntijoille on kertynyt. Tämän osaamisen jakaminen muille koulutusviennin alalla toimijoille ja siitä kiinnostuneille on ensiarvoisen tärkeää. Voimme olla ylpeitä siitä, että olemme onnistuneet tekemään hankkeissa näin merkityksellistä ja konkreettista työtä”, sanoo Suutari.

Syksyllä käsikirjan tiimoilta tullaan järjestämään kaikille avoin tilaisuus, jossa asiantuntijat esittelevät kirjan teemoja ja PINO Networkin jäsenyritykset kertovat niihin liittyvistä konkreettisista kokemuksistaan.

Kirja on luettavissa Theseuksessa: https://bit.ly/KoulutusvienninKäsikirja

Koulutusviennin käsikirja on toteutettu osana KAHVI-hanketta (Koulutusviennin alueellisen osaamisen vahvistaminen), jota rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR).