Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Koulutusta kaivannaisalan tarpeisiin

Julkaistu 11.12.2018

Oulu Mining Schoolin myötä Oulun yliopisto on Suomen ainoa kaivannaisalan yliopisto ja toimintamalliltaan ainoa koko maailmassa.

Kaivosnäkymät Suomessa ovat nyt erittäin suotuisat. Kaivokset, kuten Agnico Eagle Kittilässä, Kevitsa Boliden Sodankylässä, Outokumpu Oy:n Kemin kaivos, Terrafame Sotkamossa ja Yara Siilinjärvellä ovat viime vuosina tehneet mittavia uusia investointeja sekä henkilörekrytointeja. Suomeen perustetaan 2019-2022 kolme uutta kaivosta. Olemme vuosikymmenien jälkeen siirtymässä aikaan jolloin Suomessa, myös muut kaivannaisalan toimijat huomioiden, on ns. kriittinen massa kaivannaisalan vahvoja toimintoja, joita eivät kansainväliset suhdannevaihtelut heittele. Tämä luo nyt ja tulevaisuudessa taloudellista vaikuttavuutta koko Suomelle sekä turvallisen kivijalan kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkumolle.

Oulu Mining Schoolin myötä Oulun yliopisto on Suomen ainoa kaivannaisalan yliopisto ja toimintamalliltaan ainoa koko maailmassa. Lähtökohtana on reaaliaikainen yhteistoiminnallisuus kaivannaisalan yritysten kanssa, jolloin opiskelijat, professorit, tutkijat ja teollisuuden asiantuntijat kohtaavat Oulu Mining Schoolissa. Samoin Oulu Mining School Tutkimuskeskus tarjoaa kokonaan uudenlaisen tutkimus- ja koulutusympäristön laboratorioineen, analysaattoreineen (MNT-Keskus) ja jatkuvatoimisine rikastuslaitoksineen. Vastaavanlaista automaattista ja modulaarista tutkimusympäristöä ei tietojemme mukaan ole missään muualla. Samalla OMS-tutkimuskeskus tarjoaa tutkimusympäristön kaivannaisalan lisäksi ICT-, sensori-, automaatio-, digitalisaatio- ja tekoälytutkimukselle ja –kehitykselle.Oulu Mining Schoolin projektipäällikkö Ilkka Hynynen kertoo, että kaivannaisalan työvoiman tarve tällä hetkellä ja tulevaisuudessa suuri ja työllistyminen geologina, geofyysikkona ja kaivos- ja rikastustekniikan Di:nä on varmaa.

- Yliopistokoulutetuista diplomi-insinööreistä ja maistereista on pula kaivannaisalalla sekä Suomessa että Ruotsissa. Vuonna 2018 Oulu Mining Schoolissa aloitti ennätysmäärä suomalaisia ja ulkomaisia opiskelijoita, jonka perusteella uskomme, että jatkossakin opiskelijamäärät kaivannaisalalle ovat kasvamassa.

Kaivannaisalan tapahtuma Oulu Mining Summit 2018 pidettiin Oulun yliopistolla elokuun alussa kolmatta kertaa. Tänä vuonna teemana oli kaivostekniikka. Osallistujia konferenssiin saapui Perusta, Espanjasta, Kiinasta, Norjasta, Ruotsista, Virosta, Hollannista sekä Suomesta ja kaiken kaikkiaan heitä oli noin 100 henkilöä. Vuoden 2019 Oulu Mining Summit keskittyy geofysiikkaan ja tapahtumaan odotetaan n. 150 alan asiantuntijaa. Tavoitteena on kasvattaa tapahtumasta koko kaivannaisalan kattava konferenssi Oulu Mining Summit 2020 jonne odotetaan n. 500 alan asiantuntijaa.