Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

KIRA-digin viidennellä hakukierroksella rahoitusta 28 uudelle kokeilulle

Julkaistu 07.02.2018

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota vauhdittavan KIRA-digi -hankkeen viidennellä kokeiluhakukierroksella myönnettiin noin 900 000 euroa tukea 28 uudelle kokeilulle. Rakentamisenaikainen sisätilapaikannus on yksi rahoituksen saaneista kokeiluista.

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota vauhdittavan KIRA-digi -hankkeen viidennellä kokeiluhakukierroksella myönnettiin noin 900 000 euroa tukea 28 uudelle kokeilulle, jotka uudistavat alan toimintatapoja, luovat ja testaavat uusia digitaalisia ratkaisuja sekä parantavat niiden yhteentoimivuutta. Rakentamisenaikainen sisätilapaikannus on yksi rahoituksen saaneista kokeiluista.

Rakentamisenaikainen sisätilapaikannus

Hakija: Ramirent Finland Oy
Suunnitellut yhteistyötahot: SRV Oyj ja Kaltio Technologies Oy

SRV Oyj, Kaltio Technologies Oy ja Ramirent Finland Oy toteuttavat yhteishankkeen, jonka tavoitteena on löytää oikeat tekniset ratkaisut rakentamisenaikaiseen sisätilapaikannukseen sekä tutkia siitä saatavan tiedon vaikutusta kalustonhallinnan optimointiin. Kokeiluhankkeessa testataan Kaltio Technologies Oy:n teknologiaa Ramirentin nostimien paikantamiseen SRV:n rakennustyömaan sisätiloissa. Hankkeen oletuksena on, että tarkalla paikkatiedolla on monia etuja rakennustyömaan sujuvan etenemisen sekä kaluston optimoinnin kannalta. Sisätilapaikannuksen avulla voidaan mm. lyhentää kaluston etsimiseen käytettyä aikaa, tehostaa kaluston käyttökapasiteettia sekä optimoida koneiden määrää ja varastointisijaintia. Hankkeen päätavoite 1: Hankkeen tavoitteena on tutkia ja testata rakennustyömaa ympäristössä sisätilapaikannukseen soveltuvaa teknologiaa koneiden, laitteiden ja henkilöiden paikantamiseen. Tähän sisältyy mm. Paikannusmenetelmän ja –teknologian soveltuvuus rakennusprosessin eri vaiheisiin, riittävän sijaintitarkkuuden määrittäminen eri laitteille ja koneille rakennustyömaa ympäristössä, laitteiston kiinnitysmenetelmien kartoitus rakennushankkeen eri vaiheissa Hankkeen päätavoite 2: Toisena tavoitteena on tutkia sisätilapaikannuksesta saatavan tiedon vaikutusta työmaan kalustonhallinnan optimointiin sekä työmaan prosesseihin, mm. kaluston oikea sijoittuminen työmaalla, kaluston etsimiseen käytetyn ajan lyhentäminen.

Lue lisää: http://www.kiradigi.fi/ajankohtaista/kira-digin-viidennella-hakukierroksella-rahoitusta-28-uudelle-kokeilulle.html