Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Kilpailuetua kokeilemalla

Julkaistu 26.04.2022

Tuotteen tai palvelun kokeileminen oikeassa käyttöympäristössä ja oikeilla käyttäjillä tuottaa olennaista tietoa tuotekehitykseen. Tuloksena on tuote, joka vastaa asiakkaan tarvetta ja toimii niin kuin pitää. Tämä säästää aikaa ja rahaa sekä antaa kilpailuetua.

BusinessOulu tarjoaa kokeiluvalmennuksen, joka on avoin kaikille yrityksille ja tiimeille, joilla on tuotteeseen tai palveluun liittyvä idea tai kehitystyö jo käynnissä. Valmennuksen lopputuloksena on toteuttamiskelpoinen kokeilusuunnitelma. Osallistujat saavat tukea myös oikean kokeiluympäristön ja käyttäjien tavoittamisessa.

Miksi keskeneräistä tuotetta tai palvelua kannattaa kokeilla oikeilla käyttäjillä? Kokeilussa saadaan tietoa käyttäjien toiveista ja tarpeista liittyen tuotteeseen ja myös tuotteeseen liittyviin palveluprosesseihin. Tietoa saadaan myös tuotteen toimivuudesta käyttöympäristössä – esimerkiksi siitä, miten virtajohdon pitää sijaita, jotta se ei ole käyttäjän tiellä.

Tällainen tieto ohjaa resurssien suuntaamista tuotekehityksessä. Ei käytetä aikaa eikä rahaa sellaiseen, mistä ei ole hyötyä.

Se, millaista tietoa kokeilulla tavoitellaan ja miten sitä voidaan käyttää, riippuu tuotteen ja myös sen kehittäjän elinkaaren vaiheesta. Kokeilua voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä muutenkin. Silloin saadaan esimerkiksi referenssi rahoittajia varten tai tukea markkinoinnille - sitoutetaan käyttäjiä jo ennen tuotteen lanseerausta, hankitaan tunnettuutta ja saadaan aineistoa markkinointiin. Saadaan ylipäätään mahdollisuus kokeilla, sillä oikeaan käyttöympäristöön pääseminen ja käyttäjien tavoittaminen omin neuvoin voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Kaikissa tapauksissa kokeileminen tuo tietoa, jota käyttämällä voi saada kilpailuetua. Markkinaan mennessä tuote vastaa asiakkaan tarpeeseen, ja kauppa alkaa käydä heti.

Tule suunnittelemaan kokeilu asiantuntijoiden ohjauksessa

Jos haluat oppia lisää kokeiluista, nyt on mahdollisuus saada ilmaista oppia. Teet kokeilusuunnitelman asiantuntijoiden ohjauksessa, saat siitä palautetta ja lopuksi sinut ohjataan projektisi kanssa mielekkääseen kokeiluympäristöön tai -palveluun.

Tuloksellinen kokeilutoiminta on valmennussarja yrityksille tai yritystoimintaa suunnitteleville, jotka tahtovat oppia, miten hankkia tietoa tuotteen toimivuudesta sekä asiakaskokemuksesta aidossa käyttöympäristössä. Osallistujat suunnittelevat valmennuksen aikana aidon kokeiluprojektin.

Kokeiluvalmennus toteutetaan kolmen työpajan sarjana. Ensimmäisessä työpajassa käydään läpi, mitä kokeilemalla kehittäminen on: perusperiaatteet ja hyvän kokeilun tunnusmerkit, miten ja missä kokeilla sekä mistä tietää, onko kokeilu onnistunut. Toisella kerralla käsitellään kokeilun suunnittelemista: mistä tulee oppia enemmän tai mitkä ovat oletuksia, joista tulee tietää enemmän, kokeilun käytännön toteuttaminen, osallistujat ja resurssit. Lisäksi pohditaan kokeilun hyödyntämistä viestintään ja kumppaneiden löytämiseksi. Kolmas työpaja paneutuu kokeilun toteuttamiseen ja erilaisten kokeiluympäristöjen hyödyntämiseen: käydään läpi kokeilusuunnitelmat, tiivistetään opit ja kytketään kokeilut avoimiin kokeiluympäristöihin.

Valmennuksen osana kartoitetaan myös muu liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä tuen tarve. Osallistujat yhdistetään tarpeen mukaan muihin BusinessOulun yrityspalveluihin, kuten rahoitusneuvontaan ja kansainvälistymispalveluihin.

Kouluttajana toimii suomalainen yritysyhteisö Crazy Town, jonka 400 jäsenyritystä tekevät arjessa kasvua edistäviä kokeiluja ja yhteistyötä.

Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautuminen BusinessOulun tapahtumakalenterissa.

Voit ilmoittautua myös suoraan tästä >>

Lisätietoja:

Liisa Pietikäinen
Projektipäällikkö
6Aika Kasvun ekosysteemit KESY2 -kaupunki kokeilualustana -hanke
Avoin innovaatio ja ennakointi
040 7050 473
liisa.pietikainen@businessoulu.com

Jari Jokisalo
Asiantuntija,
6Aika Kasvun ekosysteemit KESY2 - kaupunki kokeilualustana -hanke
Digitaalisten toimintaympäristöjen kehittäminen yrityksille, Smart City business, 5G/6G kaupungissa; BusinessAsema kokeiluympäristö
046 923 1397
jari.jokisalo@businessoulu.com

Yritysten kokeiluvalmennus on osa 6Aika Kasvun ekosysteemit KESY 2 - kaupunki kokeilualustana -hanketta. Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta Uudenmaan liiton kautta osana 6Aika -strategiaa vuosina 2021-2022. Hankkeen toteuttajia ovat: Turun kaupunki, Vantaan kaupunki ja BusinessOulu.