Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Kielentaidot kuntoon – maahanmuuttajien työelämävalmiudet paremmaksi kielitaidon avulla

Julkaistu 17.09.2015

Oulun Monikulttuurikeskus Villa Victorissa (Asemakatu 5) on heinäkuussa alkanut ESR-rahoitteinen hanke Kielentaidot työllistymisen tukena, jonka ensisijaisena tavoitteena on kehittää maahanmuuttajille suunnattua suomen kielen opetusta (S2) vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.

Villa Victorissa on toiminut jo vuosien ajan useita eritasoisia suomen kielen ryhmiä, joiden toteuttamisessa on noudatettu matalan kynnyksen periaatetta. Kuka tahansa voi tulla opiskelemaan suomea lähtien alkeista ja jatkaa eri kursseilla jo edistyneemmälle tasolle. Non stop –opetus perustuu siihen, että mukaan voi tulla milloin tahansa, sillä sama sisältö toistuu muutaman viikon sykleissä.

Nykyisin annettava opetus on kuitenkin yleistason opetusta, jossa ei pystytä vastaamaan yksilöllisiin oppimistarpeisiin. Yksi suurimpia haasteita maahanmuuttajien kotoutumisessa on integroituminen yhteiskuntaan, ja siinä oleellinen asia – kuten kantaväestölläkin – on oman elämän hallinta: työ, opiskelu ja toimeentulo. Puutteelliset kielentaidot ovat suurin syy kantaväestöä heikompaan työllistymiseen. Myös opiskeluvaikeudet tai jo opiskelupaikan saaminen voi olla ylivoimaista juuri kielimuurin vuoksi.

Sekä maahanmuuttajilta että työnantajilta on tullut viestiä paremmin yksilöllisiä tarpeita vastaavan ja käytännön läheisen kielitaidon opetuksen merkityksestä työllistymisessä. Villa Victorissa onkin yhdessä Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa pilotoitu asiakaslähtöisesti räätälöityä työelämälähtöistä suomen kielen S2-opetusta. Asiakaslähtöisyydessä otetaan huomioon yksilöllisten tarpeiden lisäksi myös mahdollisen työ- tai harjoittelupaikan kielen taidon vaatimukset: erikoissanasto, kielen käytön tilanteet, asiakaspalvelu jne. Lisäksi kehitetään virtuaalinen S2-oppimisympäristö tukemaan sekä lähiopetusta että itsenäistä kielen opiskelua.

Haemme nyt kiinnostuneita yrityksiä yhteistyörenkaaseen. Yrityksiltä toivomme kiinnostusta maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä kohtaan ja mahdollisuuksia järjestää esim. työharjoittelupaikkoja oppilaitoksista tuleville ammattilaisille. Ensivaiheessa tarkoitus olisi kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia sekä eri osapuolien tarpeita, joihin hankkeessa voisimme vastata. Yhteistyörenkaaseen kuuluminen ei sido tai velvoita yrityksiä mihinkään.

Kielentaidot työllistymisen tukena on Oulun kaupungin 3-vuotinen ESR-hanke, joka saa rahoitusta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020” rakennerahastosta. Hankkeen toteuttajana toimii kaupungin Monikulttuurikeskus Villa Victor, ja yhteistyökumppaneina ovat Oulun kaupungin Työllisyys- ja Hyvinvointipalvelut, Sivistys- ja kulttuuripalvelut sekä Oulun yliopisto. Hankkeen kohderyhmänä on maahanmuuttajataustaiset työnhakijat ja sidosryhminä ovat järjestöt, oppilaitokset sekä yritykset.

Asiasta lisätietoja antaa projektipäällikkö Veli-Pekka Pelkonen,
p. 050 361 3842 veli-pekka.pelkonen@ouka.fi

Tervetuloa mukaan rakentamaan värikästä ja monikulttuurista Oulua!