Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Kaupunkiasumisen Kotikatu365-konsepti laajenee Kuopioon

Julkaistu 03.11.2021

Seuraava Kotikatu365-konseptiin perustuva asuin- ja palvelukortteli nousee Kuopion keskustan tuntumaan Hatsalaan. Konseptin kehittänyt Health City Finland rakennuttaa Kuntolaakson viereen kaikkiaan noin kymmenen asuinkerrostaloa, laajat 600 neliön yhteistilat asukkaille ja pysäköintihallin. Monipuoliset Kotikatu365-yhteistilat toteutetaan heti ensimmäisen asuintalon yhteyteen, jonka rakentamisen arvioidaan alkavan marraskuussa ja valmistuvan syksyllä 2023.

Kotikatu365-asuinalue on tarkoitettu kaiken ikäisille, erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Terveysalan COR Group -konserniin kuuluva Health City Finland on suunnitellut uudenlaisen asuin- ja palvelukonseptin tukemaan erityisesti asukkaiden aktiivisuutta ja hyvinvointia. Oman kodin lisäksi asukkaiden käytössä on monipuoliset yhteistilat, kuten kuntosali, saunaosasto, yhteinen olohuone lehtineen ja tv-kanavineen, etätyötilat ja lasten leikkihuone. Samoin kokous- ja juhlatila sekä vierashuone, jotka ovat varattavissa myös asukkaiden omaan käyttöön.

Lisäksi asukkaiden käytössä on yhteiskäyttöisiä välineitä, esimerkiksi yhteiskäyttöauto, lainattavat polkupyörät ja harvemmin tarvittavat hyötyvälineet. Tarjolla on myös aulapalvelu sekä asukkaiden arkea helpottavia palveluja, kuten siivous ja kotitalkkari. Palvelut ja tilat varataan Kotikatu365-palveluportaalin kautta, joka toimii myös välineenä alueen viestintään.

”Kaupungin näkökulmasta uusi asumisen Kotikatu365-asuin- ja palvelukortteli on kiehtova ja mielenkiintoinen. Tänä päivänä yhteisöllisyys on paljon toivottu ja kantava teema asumisessa. Se, että asukkaille on yhteisiä tiloja ja toimintamahdollisuuksia, on erittäin tärkeää. Tässä konseptissa tämä on aidosti turvattu ja tilat kannustavat kohtaamisiin ja yhdessä oleiluun”, iloitsee asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen Kuopion kaupungilta.

Korttelimittakaava luo toimivat puitteet uudenlaiselle kaupunkiasumiselle

Kotikatu365-tyyppisten asuin- ja palvelukorttelien rakentaminen on Suomessa vielä verraten uutta, mutta tulee yleistymään tulevaisuudessa. Urbaani asuminen on kehittymässä siten, että se ulottuu asunnosta kortteliin yhteiskäyttötiloineen, resursseineen ja palveluineen sekä digitaalisiin alustoihin, jotka mahdollistavat niiden sujuvan käytön. Korttelimittakaava mahdollistaa kestävän toiminnan tarjoamalla riittävän laajan asiakaskunnan tarjottaville palveluille.

VTT:n tutkijat Inka Lappalainen ja Maija Federley julkaisivat hiljattain korttelimaisia kaupunkiasumisen kokonaiskonsepteja käsittelevän empiirisen tutkimuksen*). Health City Finlandin ensimmäinen Kotikatu365-kohde Oulun Lipporannassa on yksi tutkimukseen valituista kolmesta kotimaisesta kärkikohteesta.

Tutkijoiden mukaan kunnilla on tärkeä rooli asukaskeskeisten korttelimaisten ekosysteemien suunnittelun, rakentamisen ja kehittämisen mahdollistajina. Tuore tutkimus tukee aiempia tutkimuksia, että kunnallista päätöksentekokulttuuria tulisikin uudistaa ja korttelitason suunnittelua, tonttikilpailutuksia sekä hankinta- ja hallintamalleja kehittää perinteisen yksittäiseen kiinteistöön perustuvan mallin ohelle. Monissa kasvukaupungeissa kortteliajatus nähdäänkin nousevana trendinä kaupunkisuunnittelussa, mikä avaa oivallisia tutkimus- ja kehittämismahdollisuuksia toimijoiden kesken.

”Oulu ja Kuopio kuuluvat edelläkävijäkaupunkeihin, jotka ovat mieltäneet korttelimittakaavaisen suunnittelun merkityksen uudenlaisen palvelullistuvan asumisen mahdollistamisessa”, kiittelee asumis- ja palvelukehitysjohtaja Ilari Kerola COR Groupista.

Operaattorilla keskeinen rooli onnistumisessa

VTT:n tutkimuksen mukaan toinen tärkeä rooli korttelimaisen asumisen palvelukokonaisuuden onnistumisessa on operaattorilla: kokonaisuuden suunnittelu, rakennuttaminen sekä operointi ja jatkuva kehittäminen edellyttävät yhtä selkeää pääoperaattoria.

Kotikatu365-kohteiden toteuttamisessa Health City Finland toimii kortteleiden hankekehittäjänä ja rakennuttajana, joka kohteen valmistuttua jatkaa alueen palveluoperaattorina huolehtien pitkäjänteisesti mm. yhteistilojen ylläpidosta sekä palveluntarjoajien verkoston kehittämisestä asukkaiden tarpeiden mukaan.

Oulussa Kotikatu365 Lipporannassa asuu neljässä kerrostalossa jo yli 300 henkilöä. Asukaskyselyn mukaan asukkaat ovat tyytyväisiä niin asumiseen kuin palveluihinkin ja suurin osa kyselyyn vastanneista suosittelisi uudenlaista kerrostaloasumista muille. Erityisesti kiitosta saivat yhteistilojen kunto ja siisteys sekä aulapalvelu. Kysely osoitti myös sen, että asukkaiden oma kuntosali on lisännyt heidän aktiivista liikkumistaan.

Lisätietoja:

Asumis- ja palvelukehitysjohtaja Ilari Kerola, COR Group
puh. 0400 684 120, ilari.kerola@corgroup.fi

Asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen, Kuopion kaupunki
puh. 044 718 5050, katri.hiltunen@kuopio.fi

Inka Lappalainen, Project manager, Senior Scientist, Teknologian tutkimuskeskus VTT
puh. 050 341 1233, inka.lappalainen@vtt.fi

*) Vertaisarvioitu tutkimusartikkeli ”Korttelimaiset asumisen konseptit”: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/98064/65256

Health City Finland Oy on hankekehittäjä ja rakennuttaja, joka on kehittänyt uudenlaisen, hyvinvointia tukevan Kotikatu365-asumis- ja palvelukonseptin. Yhtiö myös toimii rakennuttamansa asuinalueen operaattorina johtaen ja kehittäen palveluntarjoajien verkostoa sekä vastaten asukkaiden yhteistilojen ylläpidosta. www.kotikatu365.fi

COR Groupiin kuuluu HCF:n lisäksi useita hyvinvointi- ja terveyspalvelualan yhtiöitä, kuten Coronaria – yksi maamme suurimmista terveydenhuollon yhtiöistä – digitaalisen median tuottaja Terve Media sekä kuntokeskusketju Liikku. Konsernin liikevaihto oli noin 300 MEUR vuonna 2020 ja sen palveluksessa työskentelee yli 3000 henkeä eri puolilla Suomea. www.corgroup.fi