Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Katutaideteos johdattaa tapahtumien äärelle

Julkaistu 01.07.2021

Aivan Oulun keskustaan, Jumpru Pubin edustalle on rakentunut seinäkkeet, joihin oululaistunut katutaiteilija Lasse Rimpilä maalasi kesäisen teoksen keskiviikkona 30.6. Seinät ovat osa käynnissä olevaa kaupunkimarkkinoinnin projektia, jossa on kyse tapahtumien esiin tuomisesta kaupunkikuvaan ja keskustan elävöittämisestä.

Teoksen lisäksi seinästä löytyy QR-koodilla varustetut laatat, jotka skannaamalla katsoja pääsee suoraan tarkastelemaan Mun Oulun tapahtumakalenteria. Kesäkuun alussa tapahtuneen yleisötilaisuuksia koskevien rajoitusten purun myötä kaupungin on täytynyt reagoida nopeasti avautuvaan tapahtumakesään. Siitä lähti idea teokseen.

Yksi vuonna 2019 tehdyn ”Tapahtumat elävöittämään keskustan kaupallista kysyntää” -selvityksen myötä esiin noussut huolenaihe oli, etteivät järjestettävät tapahtumat näy riittävästi Oulun keskustassa. Vuonna 2020 oli tarkoitus toteuttaa pilotointeja siitä, miten Oulun keskustaan saataisiin lisää elävyyttä ja kuinka keskustasta löytyviä pintoja voitaisiin hyödyntää näkyvyyspaikkoina esimerkiksi erilaisille tapahtumille. Koronarajoitusten myötä ilmenneet tapahtumien peruuntumiset kuitenkin vesittivät osaltaan suunnitelmia.

Projektia päädyttiin jatkamaan tälle vuodelle näkyvyyspaikkapilotoinnin muodossa, sillä Oulussa järjestetään koko kesän ajan runsaasti tapahtumia. Pilotoinnilla kartoitetaan, kuinka väliaikaisella ratkaisulla saadaan paikallisia tapahtumia paremmin esille Oulun keskustassa.

Lisätietoja:

Riina Aikio, Oulun kaupunki, Tapahtuma- ja markkinointipäällikkö, p. 040 4196 605

Janita Jämsén, Oulun kaupunki, tuottaja, p. 050 361 7924