Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Johtamisjärjestelmä avaa ovet alihankintaketjuihin

Julkaistu 11.04.2017

Auditoitu johtamisjärjestelmä antaa mahdollisuuden tarjota tuotteita ja palveluja alihankintaa ostaville suuryrityksille, Fennovoiman Hanhikivelle, Barentsinmeren offshore -teollisuuteen ja vaativiin rakennuskohteisiin Suomen lisäksi koko maailmassa. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset nousevat esille monissa kohteissa, joista esimerkkinä on Fennovoiman Hanhikivi.

Johtamisjärjestelmä on väline, jonka avulla yritys ymmärtää asiakkaiden ja sidosryhmien vaatimukset ja resurssien tehokkaan käytön avulla tuottaa tehokkaasti tuotteitaan ja palvelujaan tehokkaasti. Hyvän johtamisjärjestelmän avulla voidaan toteuttaa Rakennustuoteasetuksen mukaisten tuotestandardien tai vaikkapa hitsauksen laadunhallinnan vaatimukset. Järjestelmän rakentamista helpottaa osaava laatukonsultti, joka voi toteuttaa projektin ulkoisen auditoinnin hyväksymiseen saakka.

Alihankkijoiden valinnassa tavoitteena on toimiva ja luotettava hankintaketju

Pohjois-Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on käynnistynyt tai käynnistymässä useita kansainvälisesti merkittäviä suurhankkeita, joista pohjoissuomalaisille tärkeimpiä on Pyhäjoen Hanhikivi. Fennovoima korostaa kotisivuillaan, että ydinvoimalahankkeen alihankkijoiden valinnassa reiluuden ja tasapuolisuuden periaatteet korostuvat. Valinnat tapahtuvat objektiivisten kriteereiden mukaisesti muun muassa laatuun, luotettavuuteen ja hintaan perustuen.

Alihankkijoita valittaessa turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Fennovoiman laatu- ja hankintaosastot tarkastavat alihankkijayritykset erittäin kattavasti.
Kaikki ydinturvallisuuden kannalta merkittävät toimittajat auditoidaan, ja korkeimman turvallisuusluokan tuotteiden toimittajat auditoidaan koko toimitusketjun loppuun asti. Auditoinneilla varmistetaan lain, viranomaisvaatimusten ja sopimusehtojen täyttyminen sekä alihankkijan kyvykkyys tuottaa tuotteita tai palveluita, joita heiltä on tilattu.

Turvallisuuskriteereiden lisäksi alihankkijoiden valinnassa painotetaan yrityksen teknistä ja taloudellista kykyä toimia tavaran tai palveluntoimittajana, yrityksen referenssihankkeita, yrityksen omien alihankkijoiden valvontaan liittyvät toimintatapoja sekä työturvallisuus- ja ympäristövaatimusten täyttymistä OHSAS 18001 ja ISO 14001 -standardien mukaisesti. Poikkeamatilanteiden hoitamisessa edellytetään korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamista dokumentoidusti.

Johtamisjärjestelmä suurhankkeiden vaatimusten mukaisesti

Suurhankkeissa alihankintaverkostoihin kohdistuvat vaatimukset tuntuvat tiukoilta ja moni laatutuotteita tekevä yritys iskee hanskat tiskiin ja siirtyy muille työmaille, kun vastaan tulee ISO 9001, OHSAS 18001 ja ISO 14001 ja muut viitestandardien mukaiset laadunhallintavaatimukset.

Ei kannattaisi vielä hättäilä , sillä markkinoilla on yrityksiä, jotka osaavat laatujärjestelmävaatimukset ja joiden toimintajärjestelmät sisältävät valmiiksi Fennovoiman vaatimat laatuelementit. Osaava yritysvalmentaja pystyy rakentamaan nopeassa ajassa johtamisjärjestelmän auditointivalmiiksi ja vielä kilpailuttamaan ulkoisen auditoinnin FINAS -akkreditoitujen ilmoitettujen laitosten välillä. Edellyttäen tietysti, että yrityksen johto sitoutuu jatkuvaan laadunhallintaan ja yritys muuten täyttää asiakkaan tekniset vaatimukset.

Johtamisjärjestelmää on mahdollista laajentaa käsittämään myös muita standardin mukaisia laadunhallintatyökaluja. Rakennustuoteasetuksen mukaiset tuotestandardit edellyttävät tehtaan sisäisen laadunhallinnan käsikirjoja, hitsauksen laadunhallintastandardit antavat mahdollisuuden painelaitedirektiivin vaatimukset täyttävien vaativien hitsauksien tekemiseen. Kaikki nämä voidaan toteuttaa saman laatuprojektin aikana edellyttäen, kun valitaan toimialan tunteva kokenut asiantuntija.

Mistä lisätietoja?

Business Oulun tilaisuuksien yhteydessä tullaan kertomaan johtamisjärjestelmistä, standardeista ja laatuprojektien toteuttamisesta käytännössä. Tilaisuuksissa on mukana PKYLAADUN Pekka Ovaska kertomassa johtamisjärjestelmistä ja laatuprojektien toteuttamisesta eri toimialoilla, kuten metalli- ja puutuoteteollisuus ja kiviainekset. DEKRAn asiantuntijat kertovat puolestaan konepajateollisuuden keskeisten laatujärjestelmien sertifioinneista, kuten esimerkiksi ISO 9001, EN 1090-1 ja EN ISO 3834-2.

Business Oulun avulla voitte myös törmäillä laatuasiantuntijoiden kanssa henkilökohtaisesti ja hyvinkin nopeassa aikataulussa. Saatte heiltä yrityskohtaisesti tietoa laatuprojektien toteuttamisesta ja kustannuksista. Saatte myös tarjouksen esimerkiksi avaimet käteen -periaatteella toteutetusta johtamisjärjestelmästä tai tehtaan sisäisen laadunhallinnan käsikirjasta eli FPC -manuaalista, jota edellytetään Rakennustuoteasetuksen mukaisen CE -merkintäoikeuden saamiseksi.

Hyvin tehty ja tehokkaasti käyttöön otettu johtamisjärjestelmä on työkalu, josta on hyötyä myös yrityksen kehittämisessä. Tuloksena on parempi kilpailukyky ja tehokkaammat prosessit. Nyt sen saa myös helposti ja edulliseen hintaan.

Lisätietoja:
Pekka Ovaska
laatuasiantuntija ja yritysvalmentaja
PKYLAATU®