Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Ihmisläheisyys ja elämänlaatu valtteja kansainvälisiä osaajia rekrytoitaessa

Julkaistu 02.05.2019

BusinessOulun järjestämä Kasvua kansainvälisistä osaajista -tapahtuma houkutteli Ravintola Nallikariin runsaan joukon kansainvälisestä rekrytoinnista kiinnostuneita. Opettavaisissa puheenvuoroissa ja keskusteluissa pohdittiin, miten kansainväliset osaajat löydetään Suomeen ja miten heidät sitoutetaan jäämään.

Ihmiset ovat kymmenen kertaa kiinnostavampia kuin yritykset, sanoo tilaisuuden avannut rekrytointikouluttaja ja työpsykologi Juho Toivola.

”Ihmiset ovat ikään kuin klikkiotsikoita, jotka verkossa houkuttelevat yrityksen sisältöjen luo.”

Toivolan mukaan esimerkiksi työpaikkailmoituksessa kannattaa näyttää rekrytoijan tai tulevien työkavereiden kasvot. Se herättää luottamusta ja mielenkiintoa enemmän kuin pelkkä työtehtävän kuvailu.

”Asiantuntijoita kiinnostaa, kenen kanssa he tulisivat työskentelemään. Esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijat usein haluavat yritykseen, jonka työntekijöiden kanssa he voivat oppia paremmiksi”, Toivola sanoo.

Hän viittaa Universumin tekemään globaaliin selvitykseen, jonka mukaan työnantajamielikuvaltaan houkuttelevimmissa yrityksissä hyödynnetään rekrytoinnissa ihmisiä ja videoita.

RTK-Henkilöstöpalvelujen avainasiakaspäällikkö Outi Orajärvi on havainnon kanssa samoilla linjoilla.

”Käytimme vastikään videoita IT-alalle rekrytoidessamme ja saimme odottamattoman paljon hyviä hakijoita”, sanoo Orajärvi.

Kuva: Outi Orajärvi ja Juho Toivola keskustelevat videoiden voimasta rekrytoinnissa.

Rekrytointi on aikaa vievää

Juho Toivola ottaa esille myös sen, että niin sanottu sourcaus eli sopivien ehdokkaiden etsiminen vaatii aikaa.

”Jos kontaktoidaan sata potentiaalista ihmistä, heistä ehkä kymmenen vastaa ja yksi saadaan rekrytoitua, jos hyvin käy.”

Oulun yliopiston henkilöstöpalveluissa työskentelevät henkilöstöasiantuntija Heidi Huttunen ja henkilöstösuunnittelija Mari Mehtälä kertovat, että noin kolmannes yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnasta tulee Suomen ulkopuolelta.

”Tiettyjen tieteenalojen kohdalla rekrytointi on haastavaa, kun ei ole tuhansien osaajien pooleja tarjolla. Toinen haaste on myös se, miten tänne rekrytoituja voidaan tukea ja miten heidät saadaan pysymään Oulussa”, Mehtälä sanoo.

Kuva: Heidi Huttunen (vas.) ja Mari Mehtälä Oulun yliopiston henkilöstöpalveluista ovat kiinnostuneita hyödyntämään uusia tapoja kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa.

Rekrytointikouluttaja Toivolan mukaan suomalaisille tuntuu toisinaan olevan rekrytoinnissa hankala vaihe, kun pitäisi vaikuttaa ja suostutella.

”Kansainvälinen rekrytointi on myös paikan myymistä”, hän huomauttaa.

Kun ehdokas lennätetään Suomeen haastateltavaksi, hänelle on tarjottava mahdollisimman onnistunut vierailu.

Oulun yliopiston Heidi Huttunen kertoo, että he ovat viime aikoina tehneet onnistuneita professorirekrytointeja, jotka ovat edellyttäneet henkilökohtaista myyntityötä ja ehdokkaiden tutustumiskäyntejä Ouluun.

”Tänne tulevat yleensä huomaavat nopeasti, ettei Oulu ole mikään periferia, vaan yllättävän kansainvälinen”, rekrytoija toteaa.

Miten osaajat saataisiin viihtymään?

Kasvua kansainvälisistä osaajista -tapahtumassa kuultiin Maahanmuuttoviraston Oulun-palvelupisteen tiimipäällikkö Leena Kallion puheenvuoro rekrytointiin liittyvistä luvista.

EU-kansalaisten rekrytoiminen on kevyt prosessi, sillä heillä on vapaa liikkuvuus. EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden rekrytoiminen sen sijaan vaatii TE-toimiston etukäteen määrittelemän tarveharkinnan – poikkeuksena EU-alueen ulkopuolelta tulevat erityisasiantuntijat, kuten tutkijat ja IT-osaajat, joiden rekrytoiminen ei vaadi TE-toimiston päätöstä.

Leena Kallio sanoo, että EU:n ulkopuolelta tulevien erityisasiantuntijoiden ei myöskään tarvitse odottaa oleskelulupapäätöstä, vaan he voivat aloittaa työskentelyn heti Suomeen saavuttuaan, jos heillä on työpaikka valmiina.

”Erityisasiantuntijoiden perheenjäsenillä on rajoittamaton työnteko-oikeus”, Kallio huomauttaa.

Kuva: Kirsi Korhonen sanoo, että kuuluvuudentunne ja sosiaalinen yhteisö ratkaisevat sen, viihtyykö rekrytoitu henkilö uudessa maassa.

Kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntija Kirsi Korhonen International Fox Agencysta korosti esityksessään, että perheen viihtyminen on merkittävä tekijä kansainvälisten osaajien sitoutumisessa.

”Haluamme viihtyä siellä, missä olemme. Työn lisäksi myös vapaa-ajan vieton ja perheen asioiden on oltava kunnossa uudessa maassa.”

Korhonen haastoi kuulijat pohtimaan, millä Oulu voisi houkutella kansainvälisiä osaajia. Aktiivisen porinan jälkeen mainittiin esimerkiksi, että Oulussa saa samalla rahalla korkeamman elintason kuin Helsingissä ja paikkaan kuin paikkaan pääsee parissakymmenessä minuutissa autolla, bussilla tai pyörällä.

BusinessOulun Talent Attraction -hanke on osa valtakunnallista Talent Boost -verkostoa. Hankkeen tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä kansainväliseen rekrytointiin ja auttaa yrityksiä hyödyntämään ulkomaisia osaajia kansainvälisillä markkinoilla.