Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Hyvä saavutettavuus on elinehto pohjoisen elinvoimalle

Julkaistu 12.09.2023

Koko vuoden jatkunut keskustelu lentojen hinnoista ja saatavuudesta Oulusta Helsinkiin ei ole tyhjää huulten heiluttelua. Oulun kauppakamari toteutti kyselyn yrityksille elokuun lopussa ja viesti on selvä: hyvä saavutettavuus on elinehto yritystoiminnalle näin pohjoisessa. Se ei ole elinehto vain suurille yrityksille, vaan pienemmät yritykset kamppailevat jopa olemassaolostaan, kun Etelä-Suomessa olevat asiakkuudet karkaavat kohonneiden matkakustannusten vuoksi toisaalle.

Erityisen huolestuttavia ovat samaisessa kyselytutkimuksessa avoimet kommentit, jotka kertovat yritysten palkkaavan uusia tekijöitä ennemmin pääkaupunkiseudulle kuin Ouluun johtuen saavutettavuudesta. Tilanne muuttuu entistä huolestuttavammaksi, jos yhä useampi ammattilainen päätyy ratkaisuun, jossa koko perhe muuttaa etelään johtuen työhön kuuluvan matkustamisen kalleudesta ja vaikeudesta. Jo nyt pohjoinen häviää Etelä-Suomelle kansainvälisten osaajien pitovoimassa ja saavutettavuuden heikentyessä tilanne ei tule paranemaan.

Elokuussa julkistettiin päivitetty selvitys pohjoisen investointipotentiaalista. Vuoteen 2030 mennessä jo aloitettujen tai suunnitteluputkessa olevien investointien määrä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on karvan yli 29 miljardia euroa. Nämä investoinnit heijastuvat myös yritysten lentotarpeisiin – 62 % kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoittaa lentotarpeiden lisääntyvän tai lisääntyvän merkittävästi seuraavan kahden vuoden aikana. Merkille pantavaa on, ettei tulos ole muuttunut mihinkään marraskuusta 2022, jolloin yritysten lentotarpeita kyseltiin edellisen kerran.

Kyselyn vastausten perusteella voidaan nähdä, että liikematkustus Oulun lentoasemalta suuntautuu vahvasti pääkaupunkiseudulle, mutta kovin paljon heikommaksi ei jää Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuva liikematkustus. On upeaa, että saamme suoran yhteyden Oulusta Keski-Eurooppaan talvikaudeksi ja toivottavasti jatkoa seuraa liike-elämää entistä paremmin palvelevilla lentoyhteyksillä.

Kasvavat lentomäärät pohjoisen kentille osoittavat, että pohjoisessa on vetovoimaa. Vetovoima kumuloituu alueen hyväksi, ja nyt tarvitaan kaikkien tahojen yhteistyötä, että lentoyhtiöt näkevät pohjoisen vetovoiman ja mahdollisuudet. Usko kannattavaan liiketoimintaan saa lentoyhtiöt avaamaan uusia reittejä, joita kipeästi kaipaamme Ouluun.

Mari Viirelä, palvelusektorin johtaja, Oulun kauppakamari