Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Huhtikuun työllisyyskatsaus: Pieniä positiivisia pilkahduksia

Julkaistu 24.05.2023

Huhtikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 3 457 avointa työpaikkaa.

Kuukauden lopussa oli 12 165 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 794. Avoimia työpaikkoja oli 1 722 vähemmän kuin maaliskuussa ja 2 018 vähemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 349 vähemmän kuin maaliskuussa ja 1 282 enemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 221 vähemmän kuin maaliskuussa ja 238 enemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa.

- Työllisyystilastoissa on vuosivertailussa negatiivista näkymää, mutta lyhyellä vertailulla pieniä positiivisia pilkahduksia voidaan todeta. Työttömien määrä on kuukauden vertailuajanjaksolla laskenut, aktivointiaste on hiukan noussut ja kokoaikaisesti lomautettujen määrä on laskenut. Kokonaistyöttömyys oli myös hiukan laskenut kuukauden vertailussa. Pitkäaikaistyöttömien määrä on vuoden aikana kuitenkin laskenut. Avoimien työpaikkojen määrä on ollut laskusuhdanteinen niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavertailulla, kiteyttää palvelupäällikkö Kirsi Anttila työllisyyspalveluista.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 11,8 % (maaliskuussa 12,2 % ja vuotta aiemmin 10,7 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 26,2 % (maaliskuussa 25,1 % ja vuotta aiemmin 28,2 %).

Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 404) laski 74 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 369) nousi 54 henkilöllä viime vuoden huhtikuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 384) nousi 161 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Huhtikuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 985 ja nuorisotyöttömyysaste oli 16,1 % (maaliskuussa 16,6 % ja vuotta aiemmin 14,1 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli huhtikuussa 1 871 120 € (maaliskuussa 2 280 830 € ja vuotta aiemmin 1 830 808 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli huhtikuussa 3 982 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 337. Maaliskuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 217, joista yli 1000-päiväisiä 2 461. Vuoden 2022 huhtikuussa yli 300-päiväisiä oli 4 130, joista yli 1000-päiväisiä 2 315.

Oulun työllisyyskatsaus huhtikuulta 2023 on julkaistu BusinessOulun sivuilla: https://www.businessoulu.com/fi/media/vaikuttavuus.html.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 1 282 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 238 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste nousi 1,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys nousi 2 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 74 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste laski 2 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 2 018 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 40 000 euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 148 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.