Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Hiilineutraalia koodia Oulusta

Julkaistu 08.12.2021

Hiottu Oy on saavuttanut CarbonWise-hankkeen avulla asiakkaidensa näkökulmasta riittävän tarkkuustason hiilijalanjäljen laskennassa sekä hiilineutraaliuden. Hiilijalanjälki lasketaan yrityksessä tästä eteenpäin kerran vuodessa.

Raute-konserniin kuuluvan Hiottu Oy:n palveluihin kuuluvat mm. teollisuusohjelmointi, konenäköratkaisut ja web-ohjelmointi. Yrityksen toimitusjohtaja Satu Lapinlampi kertoo, että ilman CarbonWise-hankkeen mahdollistamaa Macon Oy:n Sanna Taskilan opastuksella tehtyä hiilijalanjäljen laskentaa yritys ei olisi saanut sitä tehtyä:
”CarbonWise-hankkeen toiminta järkevöitti tekemistä ja toi maltillisuutta – ymmärsin, mihin laskennassa tulee keskittyä. Sanna saa erityiskiitoksen kyvystä avata monimutkainen asia eri taustoilla mukana olleille yritysedustajille.”

Laskentaan valikoitiin Hiotun tapauksessa kolme pääasiaa: matkat, laitteet ja energia.

Hiiliviisaus on yrityksen strateginen valinta, joka näkyy myös jalkautettuna käytäntöön läpileikkaavasti. Hiottu on muuttanut vastikään uusiin tiloihin, ja mahdollisimman suuri osa kalusteista ja tarpeista kahvikuppeja myöten on hankittu käytettyinä. Tämä on luonteva tapa toimia koko henkilöstölle. Tiloista löytyy mm. toimitusjohtajan itsensä uudelleen verhoilemia Martelan tuoleja.

”Laskennan tuloksena todettiin, että koko yrityksen henkilöstön hiilijalanjälki, 4 400 hiilidioksidiekvivalenttikiloa, on vain hieman yli keskimääräisen suomalaisen yrityksen yhden toimistotyöntekijän hiilijalanjäljen. Matkustus on minimoitu jo pitkään, asiakkaan luo ei matkusteta ilman todennettavaa lisäarvoa ja asiakassuhdetta hoidetaan sähköisten kanavien kautta”, Satu kertoo.

Hiottu on onnistunut viemään vaativankin softaprojektin maaliin hienosti tapaamatta asiakasta koskaan fyysisesti. Hiilijalanjäljen laskennassa huomioitiin myös jokaisen työntekijän työmatkat. Laitteiden kohdalla on tehty päätös, että niitä ei liisata, mikä johtaa ajatukseen mahdollisimman pitkästä laitteen käyttöiästä. Yrityksen käytöstä poiston jälkeen laitteet menevät työntekijöille varakoneeksi tai kotikäyttöön.

Kaksinkertainen kompensointi

Kompensointi on hiilijalanjäljen pienentämisessä viimeinen keino. Hiottu ehti kompensoida hankkeen aikana hiilijalanjälkensä 2.1-kertaisesti. Kompensaatiossa päädyttiin kaksinkertaiseen kompensointiin, koska Hiottu halusi kompensoida hiilijalanjälkensä sinne, missä ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät ensimmäisenä ja selvimmin, ja samaan aikaan tehostaa kotimaisten hiilinielujen kasvua.

”Hiottu on ollut mukana tuottamassa Ruandaan kotitalouksille polttoainetehokkaita liesiä. Tällä vähennetään metsien kulutusta – koskematonta metsää on Ruandassa vain kolme prosenttia maapinta-alasta. Kotimaisena kompensaation toteuttajana oli oululainen Rakeistus Oy, jonka Hiilinielurekisteri on Suomen ensimmäinen ISO-sertifioitu hiilinielupalvelu”, Satu selvittää.

Hiottu aikoo toteuttaa kompensointitoimenpiteet vuosittain ja aina ennen sitä tarkistaa, onko hiilijalanjälkeä mahdollista pienentää.

Hiilikädenjälki

Vaikka softa itsessään ei ole vähäpäästöistä, vähennetään softaratkaisuilla päästöjä ja pienennetään hiilijalanjälkeä. CarbonWise nosti esille myös hiilikädenjälkitoiminnan, mistä edellä kerrotussakin on kyse, eli Hiotun tuottamat palvelut muille yrityksille auttavat muita yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään. Hiottu on ollut esimerkiksi mukana kehittämässä konenäköä, jonka avulla voidaan määrittää materiaalin laatua ja vaikuttaa materiaalihukkaan ja kestävyyteen. Toisena esimerkkinä Satu nostaa esille huoltohenkilöiden optimointikalenterin, joka minimoi hukka-ajot, säästää kustannuksia ja samanaikaisesti pienentää hiilijalanjälkeä.

Pienistä puroista syntyy iso virta

Satu Lapinlampi haluaa kannustaa kaikki yrityksiä hiiliviisauden polulle ja muistuttaa, ettei koko kakkua tarvitse haukata kerralla.

”Liikkeelle voi lähteä yhdestä palasesta laskemalla hiilijalanjälki esimerkiksi työmatkoille, energialle tai raaka-aineille. Viestinnässä tulee myös olla totuudenmukainen eli viestitään yrityksen olevan hiilineutraali esimerkiksi matkojen tai energian osalta, ei koko yrityksen osalta, mikäli näin ei vielä ole.”

Satu kertoo olevansa kiitollinen CarbonWise-hankkeen tarjoamasta konkreettisesta avusta sekä BusinessOulun tavasta rohkaista lähtemään mukaan sparraukseen. Hän on Koodia Suomesta ry:n varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen, ja innostuttuaan hankkeen aikana hiiliviisaudesta vei tietoutta myös yhdistykseen. Yhdistyksen jäsenyrityksille toteutettiinkin koulutusta Macon Oy:n toimesta.

”Tällä hetkellä Koodia ry suunnittelee Hiilineutraalia koodia -merkkiä softayrityksille ja tavoitteena on, että näiden yritysten hiilineutraalius olisi ’business as usual’ muutaman vuoden kuluttua, jolloin kyseinen merkki kävisi jo tarpeettomaksi.”

https://www.hiottu.fi/hiilijalanjalkemme-2021

https://www.hiottu.fi/hiilineutraalia-koodia