Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Heinäkuun työllisyyskatsaus: Työttömien määrä kasvanut ja avoimien paikkojen määrä romahtanut vuoden takaisesta

Julkaistu 22.08.2023

Heinäkuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 2 203 avointa työpaikkaa.

Kuukauden lopussa oli 14 220 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 830. Avoimia työpaikkoja oli 25 enemmän kuin kesäkuussa ja 827 vähemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 635 enemmän kuin kesäkuussa ja 1 100 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 134 enemmän kuin kesäkuussa ja 235 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa.

”Työmarkkinoiden tilanne on huolestuttava; työttömien määrä on kasvanut huomattavasti vuoden takaiseen nähden ja avoimien paikkojen määrä on romahtanut. Positiivista on, että yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä on laskenut jonkin verran. Aktivointiaste on edelleen matalampi kuin vuosi sitten, toivottavasti tähän saadaan nopeasti ratkaisu hyvinvointialueen kanssa”, kommentoi työllisyyspalveluiden päällikkö Mari Rautiainen.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 13,8 % (kesäkuussa 13,2 % ja vuotta aiemmin 12,9 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 20,5 % (kesäkuussa 22,1 % ja vuotta aiemmin 22,1 %).

Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (5 053) nousi 517 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 609) nousi 136 henkilöllä viime vuoden heinäkuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 452) nousi 131 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Heinäkuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 446 ja nuorisotyöttömyysaste oli 19,9 % (kesäkuussa 19,4 % ja vuotta aiemmin 18,6 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli heinäkuussa 1 981 614 € (kesäkuussa 2 011 984 € ja vuotta aiemmin 1 858 613 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli heinäkuussa 4 117 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 398. Kesäkuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 061, joista yli 1000-päiväisiä 2 388. Vuoden 2022 heinäkuussa yli 300-päiväisiä oli 4 151, joista yli 1000-päiväisiä 2 384.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 1 100 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 235 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste nousi 0,9 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys nousi 1,3 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 517 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste laski 1,6 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 827 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 123 000 euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 34 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Oulun työllisyyskatsaus heinäkuulta 2023 on julkaistu BusinessOulun nettisivuilla.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.