Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

FISS ja Kiertotalous – Teollisuuden sivuvirroista uutta liiketoimintaa

Julkaistu 11.04.2016

FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on teollisten symbioosien edistämisen toimintamalli. Sen tavoitteena on auttaa yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä synnyttää uutta liiketoimintaa. Teollisten symbioosien edistäminen tapahtuu aluetasolla ja valitut alueelliset organisaatiot hoitavat käytännössä edistämistyön. Oulun alueella FISS-toimintaa koordinoivat yhteistyössä Oamk, Oulun yliopisto/Centre for Environment and Energy (CEE), BusinessOulu sekä Oulun Jätehuolto Oy. Kansallisen tason koordinaattori on Motiva.

Oulussa järjestettiin 15.03. työpajamuotoinen Yhteistyöllä menestystä kiertotaloudesta – tilaisuus. FISSin alueellisen organisaation lisäksi järjestäjinä mukana olivat Ethica ja Solved The Cleantech Company. Tapahtumassa pohdittiin kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia yritysten liiketoimintaan Oulun seudulla ja yrityksistä alustuksen pitivät Rakeistus ja SFTec. Lyhyellä tähtäimellä tapahtumassa syntyneiden aihioiden jatkotyöstämisellä tähdätään hankkeisiin, jotka voidaan viedä Tekesin tutkimuslaitosvetoiseen Team Finland Challenge-hakuun ja Pohjois-Pohjanmaan Liiton FISS-EAKR-hankkeeseen sekä pidemmällä tähtäyksellä muihinkin rahoitushakuihin. Jatkotoimenpiteenä tapahtumalle perustetaan projekteja tapahtumassa jo syntyneistä aihioista.

Lisätietoja työpajasta
http://www.cee.fi/kiertotaloustyopaja/

Lisätietoja FISS-toimintamallista ja teollisista symbiooseista
youtube_Pietikäinen Sirpa Kiertotalouskatsaus
http://teollisetsymbioosit.fi/
http://www.motiva.fi/toimialueet/teolliset_symbioosit
EU:n kiertotalouspaketti