Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Finnish Pavilion Aquatech Amsterdam -messuilla

Julkaistu 27.11.2019

Suomalaisia yrityksiä ja yhteistyöorganisaatiota osallistui vesialan Aquatech Amsterdam -messuille marraskuussa 2019. Aquatech Amsterdam on suurin Euroopassa järjestettävä vesialan tapahtuma – se keräsi yli 25 000 vierailijaa ja yli 1000 näytteilleasettajaa. Finnish Pavilion oli keskeisellä paikalla ja yritykset saivat näkyvyyttä sekä luotua arvokkaita kontakteja myös messujen aikana järjestetyissä oheistapaamisissa.

Suomella oli Aquatechissa oululaisen Lavango Oy:n organisoima maapaviljonki, jolla esittäytyi kuusi suomalaisyritystä sekä kolme yhteistyöorganisaatiota. Osallistuneet yritykset olivat Buildie, KL-Lämpö, Owatec, Sensmet, Waterix ja Viimatech sekä kehitysyhteisöistä Kuopio Water Cluster, Miksein EcoSairila ja AIF Water Ecosystem. Kaksi suomalaisyritystä osallistui messuille omilla messuosastoillaan.

Aquatech-messuja pidetään vesiteknologiaan keskittyvänä tapahtumana erittäin tärkeänä kohtaamis- ja näyttäytymispaikkana Euroopan ja myös koko maailman vientimarkkinoiden käynnistämisessä. ”Jos haluat olla mukana vesiviennissä, niin Aquatechiin on osallistuttava,” sanoi Jussi Aaltonen KL-Lämmöstä.

Suomen paviljonki oli aivan Hollannin maapaviljongin vieressä. Tämä varmisti hyvän näkyvyyden ja jatkuvan vierailijavirran koko messujen ajan. ”Ständi oli hyvällä sijainnilla ja kaikki järjestelyt toimivat hyvin. Useamman yrityksen Suomi-paviljonki on hyvä tapa osallistua messuille. Edellisellä kerralla oma osasto ei luonut yhtä paljon liikennettä,” jatkoi Antti Nygren KL-Lämmöstä.

Suomen paviljongissa esiteltiin korkealle arvostettua suomalaista vesialan osaamista. Osallistuneet yritykset edustivat vesienkäsittelyprosessin eri vaiheita ja täydensivät hyvin toisiaan. Yritykset olivat eri kansainvälistymisvaiheissa; osa tekee jo vientikauppaa ja osa on vasta aloittamassa vientiä. Kaikki yritykset toteuttivat messuille asettamansa tavoitteet ja saivat vahvistusta vientikaupalleen. Hollannin Suomen suurlähetystöstä Finnish Pavilion -osastolla kävi myös Eero Vento, jonka mukaan kaikilla mukana olleilla suomalaisyrityksillä on hyvät mahdollisuudet Hollannissa.

Messut kestivät neljä päivää, ja kasvuvaiheessa oleville yrityksille osallistuminen on haastavaa. Osallistuminen kaikkine järjestelyineen ja messuständin kalustamisineen hyvälle, näkyvällä paikalle on yksittäiselle yritykselle suuri ponnistus ja riski. Siksi yhteinen Finnish Pavillion koettiin erittäin hyvänä tapana osallistua messuille. ”Aquatech Amsterdam oli ensimmäinen ulkomaan messutapahtuma, johon Buildie osallistui. Löysimme potentiaalisen yhteistyökumppanin, jota emme olisi muita reittejä käyttäen löytäneet. Ilman Finnish Pavilionia emme olisi lähteneet kansainvälistymiseen. Tämä oli hyvä matalan kynnyksen aloitus messuosallistumiseen,” sanoi Taneli Ristmeri Buildiesta.

Lisätietoja:

Jukka Taskinen 040 545 6932
jukka.taskinen@lavango.fi