Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Fennovoimalle tarjoukset ydinvoimalasta

Julkaistu 31.01.2012

Fennovoima on saanut tarjoukset Pyhäjoelle nousevasta Hanhikivi 1 (HA1) -ydinvoimalaitosyksiköstään. Yhtiö vastaanotti tänään ydinvoimalan kaupalliset tarjoukset. Tekniset tarjoukset saapuivat aiemmin tammikuussa, ja Fennovoima on jo aloittanut niiden arvioimisen. Tarjoukset pitävät sisällään reaktori- ja turbiinilaitosten toimittamisen ja rakentamisen.

Ehdokkaat Fennovoiman ydinvoimalaitoksen toimittajaksi ovat ranskalainen Areva EPR -laitoksellaan ja japanilainen Toshiba ABWR -laitoksellaan. Fennovoima valitsi Arevan ja Toshiban vaihtoehdoikseen ydinvoimalaitoksen toimittajaksi jo vuonna 2008 ja on siitä lähtien tehnyt teknistä suunnittelutyötä molempien yhtiöiden kanssa.

Arevan tapauksessa turbiinin toimittaa joko Alstom tai Siemens, joiden kanssa Fennovoima on niin ikään tehnyt teknistä kehitystyötä jo aiemmin. Toshiba vastaa itse sekä reaktori- että turbiinilaitoksen toimittamisesta.

Laitostoimittaja valitaan vuonna 2012 tai 2013. Samalla päätetään myös ydinvoimalan toimitusmalli eli se, mitä kaikkea kuuluu laitostoimittajan vastaamaan kokonaisuuteen. Fennovoiman ydinvoimalahankkeen rakentamisaikataulu tarkentuu laitostoimittajan kanssa käytävissä neuvotteluissa ja laitossopimuksessa.

Saatujen tarjousten ulkopuolella ovat kaikki infrastruktuurityöt, kuten maansiirtotyöt, louhinnat ja vesirakennustyöt, jotka tehdään ennen kuin Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosyksikköä aletaan rakentaa. Lisäksi tarjousten ulkopuolella ovat muun muassa toimistorakennuksen, vierailukeskuksen ja noin 1000 työntekijälle tarkoitetun asuinalueen rakentaminen. Laitostoimituksen ulkopuolella olevien töiden rakennuttajana toimii Fennovoima.

Fennovoiman ydinvoimala rakennetaan uudelle laitospaikalle, joten ensin aluetta valmistellaan. Valmistelevia töitä ovat muun muassa uuden tien rakentaminen ja kunnallistekniikan tuominen alueelle. Parhaillaan Hanhikiven niemellä tehdään erilaisia tarkentavia ympäristötutkimuksia.

Erityisesti Pyhäjoella ja muualla Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä hankkeita, joiden tarkoitus on auttaa alueen yrityksiä sekä julkishallintoa valmistautumaan ydinvoimalan rakentamiseen.

Tulevan ydinvoimalan sähkö menee kokonaisuudessaan omakustannushintaan Fennovoiman 70 omistajalle.

Lisätietoja:
Kaupallinen johtaja Jussi Teijonsalo, puh. 020 757 9204
Viestintäjohtaja Maira Kettunen, puh. 020 757 9213