Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

EU-haku auki yrityksille: Call for proposals, Information platform on parcel delivery services

Julkaistu 11.08.2015

Euroopan laajuisen verkkokaupan leviämisen ongelmana on puutteellinen tiedonsaanti liittyen toimitusten kuljetukseen pieniltä verkkokauppiailta asiakkaille.

Euroopan komissio on avannut haun COSME-ohjelmassa, jossa pyydetään yrityksiltä ratkaisuehdotuksia tietoalustaksi liittyen kuljetuksien seurantaan ja hallintaan EU:n alueella (Information platform on parcel delivery services).

Haun tavoite:
“The objective of this initiative is to improve the transparency of information on existing parcel delivery solutions particularly for cross-border delivery, and thus facilitate cross-border shipping through the creation of a web information platform presenting and comparing the different solutions available for parcel delivery. The platform would act as a one-stop information point for e-retailers wishing to fulfil shipment across European borders.”

Tähän työhön tarjotaan tukea 360 000€ (josta EU-tuki 75%, loput omarahoituksena).

Hakijana täytyy olla konsortio vähintään kahdesta COSME-jäsenmaasta. Konsortioon täytyy kuulua vähintään kaksi jäsentä, joista toisen on oltava järjestö tai organisaatio, joka edustaa tavallisia kuluttajia tai kauppiaita, jotka ovat aktiivisia verkkokaupan alalla.

Toisen konsortion jäsenistä on oltava joko:

  • pk yritys
  • yliopisto tai muu koulutuslaitos
  • tutkimuslaitos
  • kansainvälinen yritys
  • kansallinen, alueellinen tai paikallinen julkinen laitos / toimija
  • muu organisaatio joka on aktiivinen verkkokaupan alalla.

Haun tarkemmat tiedot liitteenä sekä osoitteesta:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/21064-cosme-15-2015.html#tab2

Lisätietoja:

Mari Koskinen
asiantuntija, EU yritysrahoitus
BusinessOulu
+358 50 379 1868