Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Energiaministeri Kimmo Tiilikainen muurasi Oulun Energian Laanilan biovoimalaitoksen peruskiven

Julkaistu 20.09.2018

Oulun Energian Laanilan biovoimalaitoksen peruskivi muurattiin Laanilan teollisuusalueella maanantaina 10.9. Muurauksen aloitti asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Itse muurausseremonian käynnisti Oulun Energia -konsernin toimitusjohtaja Juhani Järvelä ja peruskirjan luki projektinjohtaja Jukka Salovaara. Peruskirjan mukana lieriöön suljettiin muun muassa muurauspäivänä ilmestynyt paikallinen sanomalehti sekä tietoa rakennushankkeesta ja Oulun Energia -konsernin toiminnasta.

Ministeri Tiilikainen toi puheessaan esiin Pariisin ilmastosopimuksen ja päästökaupan merkityksen energiantuotannon ohjauksessa fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä, kiertotaloutta ja biotaloutta. Hän näki, että Suomi on tässä edelläkävijä ja paikallisella energiantuotannolla voidaan vastata ilmastomuutoksen haasteisiin.

Oulun Energia -konsernin toimitusjohtaja Juhani Järvelä painotti Laanilan biovoimalaitoksen alueellista merkitystä työllistäjänä, hyvinvoinnin rakentajana ja ilmastotyössä. Biovoimalaitos tuottaa puhtaampaa energiaa huipputeknologialla ja se on merkittävä tekijä, kun Oulun Energia siirtyy kohti välitavoitettaan 90 % hiilineutraalia energiantuotantoa vuoteen 2030 mennessä.

Biovoimalaitos tulee tuottamaan sähköä ja kaukolämpöä ja sillä on valmius tuottaa myös prosessihöyryä teollisuudelle. Voimalaitos valmistuu marraskuussa 2020. Biovoimalaitos on energiatehokkuudeltaan ja päästöiltään selvästi parempi kuin vuodesta 1977 sähköä ja kaukolämpöä tuottanut Toppila 1, joka poistuu käytöstä kesällä 2020.

Voimalaitokselle myönnettiin ympäristölupa joulukuussa 2017 ja Oulun Energia Oy:n hallitus teki investointipäätöksen tammikuussa 2018. Voimalaitokselle myönnettiin rakennuslupa toukokuussa 2018 ja rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2018.

Voimalaitoksen suunniteltu käyttöikä on noin 40 vuotta ja hankkeen kustannusarvio on noin 200 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Juhani Järvelä
juhani.jarvela@oulunenergia.fi