Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Enemmistö Suomeen muuttaneista kansainvälisistä osaajista kotiutuu hyvin

Julkaistu 25.10.2022

Valtaosa Suomessa asuvista korkeasti koulutetuista ulkomaalaisista on sopeutunut hyvin, ja he työskentelevät koulutustaan vastaavissa tehtävissä, kertoo uusi tutkimus.

Oulun kaupunki on mukana kansallisen tason tutkimushankkeessa, jossa etsitään keinoja kansainvälisten osaajien saamiseksi Suomeen.

Nyt hankkeessa on selvitetty, miten Suomessa asuvat ulkomaalaiset korkeasti koulutetut osaajat sekä puolisonsa työn vuoksi Suomeen muuttaneet ovat sopeutuneet uuteen elämäänsä ja mitkä ovat Suomen vetovoimatekijöitä.

Valtaosa kyselyyn vastanneista kertoo sopeutuneensa erittäin tai melko hyvin (79 %). Lähes puolet (48 %) arvioi sopeutumisen tapahtuneen alle vuodessa. Tutkimuksen toteutti E2 Tutkimus.

Selvityksen mukaan tärkeimpiä syitä muuttaa Suomeen ovat työ, opiskelu, suomalainen puoliso ja halu asua täällä. Noin puolet (52 %) ei pidä Suomesta pois muuttamista todennäköisenä lähitulevaisuudessa. 

– On välttämätöntä, että tarjoamme ulkomaalaisille mahdollisuuksia opiskella ja työskennellä Suomessa, ja sen myötä he voivat jäädä myös pysyvästi Suomeen, sanoo Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala E2 Tutkimuksen tiedotteessa.

– Tutkimustulokset kannustavat kuntia ja yrityksiä työllistämään myös ulkomaalaisia. On tärkeää, että saamme tutkittua tietoa asiasta ja erityisesti tietoa siitä, missä asioissa meillä on parantamisen varaa.

”Lähtökohta on hyvä, mutta…”

Suomeen yhdistetyillä mielikuvilla on ollut merkitystä maahan muutettaessa. Suomeen muuttaneiden mielestä maan vahvuuksia ovat hyvä elintaso, luonnonläheisyys, turvallisuus sekä työn ja vapaa-ajan yhdistämisen mahdollisuus.

Perhetilanne vaikuttaa myös suuresti: lapsiperheille Suomen perhepalvelut ovat keskeinen vetovoimatekijä. Siksi niihin kannattaisi panostaa, sanotaan tutkimuksessa. Perheen ja puolisoiden viihtyminen on ratkaisevaa, kun perheet miettivät Suomeen jäämistä.

Tutkimuksen loppupäätelmissä mainitaan lisäksi, että hieman huolestuttavaa on se, että työelämään liittyviä asioita, kuten työmahdollisuuksia, palkkatasoa tai uramahdollisuuksia pitää Suomen vahvuutena vain harva.

– Suomen vahvuudet tunnetaan maailmalla. Lähtökohta on hyvä, mutta meidän täytyy tunnistaa myös kehittämiskohteemme. Suomi tarvitsee tulevaisuudessa entistä enemmän uutta työvoimaa ja osaajia. Täällä työllistyy hyvin, mutta haluamme varmistaa, että rekrytointi on sujuvaa ja tänne saapuvat viihtyvät täällä, ulkoministeri Pekka Haavisto toteaa tiedotteen mukaan.

Työtä tekevistä tai hakevista korkeasti koulutetuista puolella (51 %) oli työpaikka tiedossa jo ennen Suomeen muuttoa. Niistä, joilla työpaikkaa ei vielä ollut, enemmistö (54 %) työllistyi ensimmäisen vuoden aikana, neljännes muutamassa kuukaudessa.


Kyselytutkimukseen vastasi 753 Suomessa asuvaa ulkomaalaista. Tutkimuksen toteutti E2 Tutkimus osana Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanketta.

Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanketta rahoittavat Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Keva, Tekniikan akateemiset TEK, Teollisuuden palkansaajat, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland sekä Helsingin, Espoon, Tampereen ja Oulun kaupungit.

Lue lisää E2 Tutkimuksen sivuilta.Oulu Talent Hub yhdistää osaajat ja yritykset

Kaipaatko apua kansainvälisten osaajien rekrytointiin? Oulu Talent Hub (OTH) edistää kansainvälistä rekrytointia Oulun seudulla.

Kansainvälisille osaajille OTH tarjoaa esimerkiksi kontakteja paikallisiin yrityksiin, matchmaking-tilaisuuksia, infotilaisuuksia, yritysvierailuja sekä harjoitteluohjelmia ja uraneuvontaa tandem-periaatteella. Kansainvälisillä osaajilla tarkoitetaan kansainvälisiä asiantuntijoita, työntekijöitä, tutkijoita ja opiskelijoita.

OTH:n tavoitteena on lisätä kansainvälisten osaajien työllistymistä Oulun seudun yrityksiin ja avata työllistymispolkuja kansainvälisille osaajille.
Hankkeen toteutuksesta vastaavat BusinessOulu, Oulun kauppakamari, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja OSAO.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Lue lisää Oulu Talent Hubista osoitteessa oulutalenthub.fi.