Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Emeritusprofessori Leppäselle Kanagawan prefektuurin tunnustus

Julkaistu 11.04.2018

Radioliikennetekniikan emeritusprofessori sai arvokkaan tunnustuksen Japanin Kanagawan prefektuurilta ansiokkaasta työstä Oulun kaupungin ja Kanagawan prefektuurin yhteistyön eteen.

Oulun yliopiston radiotietoliikennetekniikan emeritusprofessori Pentti Leppäselle myönnettiin 22. joulukuuta Japanissa terveysteknologia-alan SMICT2017-II (The 11th Symposium on Medical Information and Communications Technology) symposiumissa Kanagawan Prefektuurin hallinnon kiitoskirje.

Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen tutkimuskeskusta CWC:tä perustamassa ollut Leppänen on toiminut Oulun yliopiston Japaniin perustaman tutkimusyksikön CWC Nippon K.K.:n strategisena neuvonantajana yritysyhteistyön edistämisessä. Kiitoskirjeessä Leppästä kiitettiin monivuotisesta ja ansiokkaasta työstä terveysteknologian ja terveysalan kehittämisen eteen Oulun kaupungin ja Kanagawan prefektuurin välillä.

Japanin hallitus käynnisti vuonna 2014 laajan terveysohjelman nimellä ”ME-BYO” ja ”Healthcare New Frontiers”. Ohjelma sisältää mm. teemat ”Personized Medicine & Healthier Lifestyles”, jotka ovat saman tyyppisiä kuin ”Tulevaisuuden terveys” -teemassa ja OuluHealth-ohjelmassa.

Yhtenevät haasteet toivat yhteisen pöydän ääreen

Oulun apulaiskaupunginjohtajan Sinikka Salon ja professori Pentti Leppäsen virallisella vierailulla 6.3.2014 kuvernöörin virastossa todettiin Japanilla ja Suomella olevan saman tyyppisiä haasteita tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin alueella johtuen mm. väestön ikärakenteen samankaltaisuudesta.

”Kuvernööri Yuji Kuroiwa ilmaisi toivomuksensa yhteistyöstä ja aiesopimuksen tekemisestä Oulun kaupungin kanssa. Sopimuksen aiheena on laaja yhteistyö ”Life Science and Innovation” -alueella lähtien tutkimusyhteistyön edistämisestä yritysten sekä kaupunkien väliseen yhteistyöhön”, Leppänen kertoo yhteistyön ja tunnustetuksi tulemisen taustoista.

Leppänen osallistui aiesopimuksen valmisteluun sen suhteen, mihin sopimuksessa keskitytään niin Japanin kuin Oulun puolella. Sopimus oli ensimmäinen lajissaan Japanin ja Euroopan välillä. Leppäsen mukaan samoihin aikoihin Japani oli solminut samanlaisia sopimuksia muutamien Yhdysvaltojen osavaltioiden ja Singaporen kanssa.

”Eurooppaa katsottaessa meillä oli kilpailijoina Lontoo, Pariisi, Düsseldorf ja Amsterdam. Oulu kuitenkin valikoitui delegaatioiden raporttien perusteella parhaaksi väyläksi EU:hun”, Leppänen lisää.

Yritysmuotoinen tutkimusyksikkö yhteistyökumppaniksi

CWC Nippon K.K. (University of Oulu Research Institute Japan) perustettiin edistämään ja syventämään yhteistyötä Japanin kanssa. Vuodesta 2012 toiminut CWC Nippon on tutkimusinstituutti, jota voidaan rahoittaa kuten muitakin yrityksiä Japanissa.

”Perinteisesti Japanissa yliopistot ovat valtion rahoittamia eivätkä voi siten toimia yrityskumppaneina. CWC Nipponin tarkoitus kuitenkin on nimenomaan olla yhteistyökumppani yrityksille, joten se täytyi perustaa japanilaisen lainsäädännön mukaisena osakeyhtiönä (k.k.). Näin yrityksen on helppo tehdä yhteistyötä toisten yritysten kanssa perinteiden mukaisesti. Hallitus voi myös perustaa projekteja, joilla rahoittaa yrityksiä, ja CWC Nipponilla on samat oikeudet kuin muilla japanilaisilla yrityksillä”, Leppänen tarkentaa.

Myös Oulun yliopisto joutui käsittelemään yhtiömuotoisen tutkimuskeskuksen perustamista ja yliopiston hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Leppänen sanoo olevansa iloinen saamastaan tunnustuksesta.

”Tunnustus on tärkeä siksi, että työ on ollut nimenomaan yliopistojen kolmannen tehtävän mukaista – yritykset ja muu yhteisö hyötyvät tutkimuksesta. Olemme auttaneet yrityksiä saamaan jalansijaa Japanissa ja parantamaan kansainvälistä yhteistyötä. Pidän myös Japanista kulttuurina haasteineen kaikkineen ja siksi arvostan sitä”, Leppänen toteaa.

Alkuperäinen aiesopimus solmittiin vuoteen 2019 asti. Tulevaisuuden suhteen Leppänen uskoo, että jatkoa seuraa ja siinä keskityttäneen erityisesti sertifiointi- ja testausyhteistyöhön avustamaan suomalaisten yritysten pääsyä Japanin haasteellisille markkinoille sekä vastavuoroisesti japanilaisten yritysten auttamiseen Suomeen ja EU:n alueelle.

”Toivon aiesopimuksen laajenevan ja yhteistyön jatkuvan. Japanissa on myös kiinnostuttu digitaalisista sote-palveluista ja niiden alustoista, minkä kehityksessä muun muassa OuluHealth-ekosysteemi on edelläkävijä”, Leppänen summaa.