Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Ely-keskukselta rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen

Julkaistu 13.02.2019

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus rahoittaa yritysten investointi- ja kehittämishankkeita sekä tukee uusien yritysten syntymistä. Tänä ja ensi vuonna vuonna haettavana on yhteensä 34 miljoonaa euroa - lisätietoa rahoituksesta antavat BusinessOulu ja Ely-keskus.

Kuva: Ely:n yritysasiantuntijat Anne Pulkkinen, Janne Ranta, Tiina Repka, Jouko Hanhela ja Johanna Ek.

Viime vuonna Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus rahoitti pohjoispohjanmaalaisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeita 18 miljoonalla eurolla. Vuosina 2019-20 käytössä on nykyisen EU:n ohjelmakauden 2014-2020 rahoituskehyksen loppuosa, 34 miljoona euroa.

Liikevaihdon kasvua tavoitellaan uusien tuotteiden ja uusien markkinoiden kautta. Investointihankkeet ovat tyypillisesti tuotantolinjoja ja -koneita, joilla uudistetaan liiketoimintaa esimerkiksi automatisaation ja robotiikan avulla. Kehittämishankkeet ovat omien tuotteiden tuotekehityshankkeita, kansainvälistymishankkeita ja tuotantomenetelmien kehittämishankkeita.

Avustusta myönnetään maakuntaohjelman mukaisille painopistealoille, joita ovat ict- ja ohjelmistoala, terveys- ja hyvinvointiteknologia, metalliteollisuus, puuraaka-aineen jalostaminen, puhtaat ratkaisut ja matkailuala. Hakuohjeet ja hakemukset

Yrityksille on tarjolla myös kehittämispalveluita, joissa ulkopuoliset asiantuntijat auttavat yrityksiä niiden kehittämissuunnitelmissa. Palveluilla tuetaan yrityksen kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä. Hakuohjeet ja hakemukset 

Lisätietoja:

Anne Pulkkinen, puh. 0295 038 117 anne.pulkkinen@ely-keskus.fi (ict- ja ohjelmistoala, terveysteknologia)
Johanna Ek, puh. 0295 038 131 johanna.ek@ely-keskus.fi (ohjelmistoala, terveysteknologia ja matkailu) Jouko Hanhela, puh. 0295 038 043 (puuraaka-aineen jalostaminen)
Janne Ranta, puh. 0295 038 234 janne.ranta@ely-keskus.fi (metalliteollisuus) ja Päivi Lappalainen, puh. 0295 023 643 paivi.lappalainen@ely-keskus.fi (kehittämispalvelut).