Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Elokuun työllisyyskatsaus

Julkaistu 28.09.2023

Elokuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 2 300 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 12 446 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 650. Avoimia työpaikkoja oli 97 enemmän kuin heinäkuussa ja 857 vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 1 774 vähemmän kuin heinäkuussa ja 1 362 enemmän kuin vuosi sitten elokuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 180 vähemmän kuin heinäkuussa ja 336 enemmän kuin vuosi sitten elokuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 12,1 % (heinäkuussa 13,8 % ja vuotta aiemmin 10,9 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 24,6 % (heinäkuussa 20,5 % ja vuotta aiemmin 26,8 %).

Viime vuoden elokuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (5 013) nousi 630 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 372) nousi 203 henkilöllä viime vuoden elokuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 393) nousi 146 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Elokuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 986 ja nuorisotyöttömyysaste oli 16,1 % (heinäkuussa 19,9 % ja vuotta aiemmin 15,0 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli elokuussa 2 267 131 € (heinäkuussa 1 981 614 € ja vuotta aiemmin 2 090 821 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli elokuussa 4 242 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 480. Heinäkuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 117, joista yli 1000-päiväisiä 2 398. Vuoden 2022 elokuussa yli 300-päiväisiä oli 4 256, joista yli 1000-päiväisiä 2 440.
Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 1 362 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 336 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste nousi 1,2 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys nousi 1,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 630 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste laski 2,2 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 857 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 176 000 euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 14 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.