Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Elokuun työllisyyskatsaus: Positiivinen kehitys näkyi työttömyysasteen laskuna

Julkaistu 20.09.2022

Elokuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 3 157 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 11 084 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 314. Avoimia työpaikkoja oli 127 enemmän kuin heinäkuussa ja 312 vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 2 036 vähemmän kuin heinäkuussa ja 1 225 vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 281 vähemmän kuin heinäkuussa ja 382 vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 10,9 % (heinäkuussa 12,9 % ja vuotta aiemmin 12,3 %).

”Työllisyyden positiivinen kehitys näkyi elokuussa erityisesti työttömyysasteen laskuna. Työttömiä työnhakijoita oli 2 036 vähemmän kuin heinäkuussa ja heidän osuutensa työvoimasta on Oulussa pienentynyt vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna 1,4 prosenttia. Työttömyysasteessa päästiin taas kevään lukujen tasolle alle 11 prosentin. Myös avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-palveluiden järjestelmään kesäkuukausia enemmän”, sanoo kehityspäällikkö Marjo Pekkonen BusinessOulun työllisyyspalveluista.

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 26,8 % (heinäkuussa 22,1 % ja vuotta aiemmin 23,2 %).

Viime vuoden elokuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 383) laski 636 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 169) laski 442 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 247) laski 102 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Elokuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 807 ja nuorisotyöttömyysaste oli 15,0 % (heinäkuussa 18,6 % ja vuotta aiemmin 16,1 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli elokuussa 2 090 821 € (heinäkuussa 1 858 613 € ja vuotta aiemmin 2 184 246 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli elokuussa 4 256 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 440. Heinäkuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 151, joista yli 1000-päiväisiä 2 384. Vuoden 2021 elokuussa yli 300-päiväisiä oli 4 998, joista yli 1000-päiväisiä 2 446.

Oulun työllisyyskatsaus elokuulta 2022 on julkaistu BusinessOulun sivuilla: https://www.businessoulu.com/fi/media/vaikuttavuus.html

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus-sivulta.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 1 225 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 382 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste laski 1,4 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys laski 1,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 636 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste nousi 3,6 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 312 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 93 000 euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 742 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.