Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Ehdota Oulun kaupungin yrittäjäkilpailuun: "Vuoden oululainen yritys"

Julkaistu 26.12.2012

Oulun kaupunki on käynnistänyt uuden yrittäjyyskilpailun, jossa palkitaan kolmessa kilpailukategoriassa vuosittain vuoden oululainen yritys. Ensimmäiset palkinnot jaetaan helmikuussa 2013. Nyt on siis aika ehdottaa palkinnon saajaa. Esityksiä ehdokkaista eri kategorioihin voivat tehdä yksityiset henkilöt, yhteisöt ja yritykset.

Kilpailun ensimmäisenä vuotena helmikuussa 2013 valitaan Vuoden Start Up –yritys (Kategoria 1) ja Stiiknafuulia-yrittäjyyspalkinto (Kategoria 3). Vuoden vientiyritys (Kategoria 2) valitaan ensimmäisen kerran vasta helmikuussa 2014.

Voit jättää oman ehdotuksen kilpailuun täyttämällä kilpailulomakkeen 15.1.2013 mennessä internetosoitteessa: http://www.businessoulu.com/fi/etusivu/yrittajakilpailu.html

Palkinto voidaan myöntää kaikissa kategorioissa pääsääntöisesti yritykselle tai henkilölle, jonka kotipaikka on Oulun kaupunki tai joka harjoittaa merkittävää toimintaa Oulun kaupungissa. Palkintoraadin puheenjohtajana toimii BusinessOulu liikelaitoksen johtaja. Raatiin kutsutaan edustajia vuosittain Seudullisen yrityspalvelusopimuksen sopijaosapuolista. Palkinnon myöntää ja sääntöjen tulkinnasta päättää BusinessOulu liikelaitoksen johtokunta.

Kategoria 1: ”Vuoden Start Up –yritys”.

Palkinnonsaajaa valittaessa on kiinnitettävä huomiota mm.

  1. yrityksen tulee olla alle viisi (5) vuotta vanha;
  2. palkinnonsaajan liikeidean omaperäisyyteen sekä toiminnan, palvelujen tai tuotteiden innovatiivisuuteen. Toiminta, palvelu tai tuote tulee olla jo käytännössä markkinoilla testattu;
  3. yritys ja yrittäjä/tiimi on osoittanut aktiivisuuttaan omassa toimintaympäristössään ja herättänyt positiivista henkeä omalla toiminnallaan;
  4. yritys on toiminnallaan luonut edellytyksiä kasvulle ja uusien työpaikkojen syntymiselle.

Kategoria 2: ”Vuoden Vientiyritys”. (alkaa 2014)

Palkinnonsaajaa valittaessa on kiinnitettävä huomiota mm.

  1. Yritys on toiminut pitkäjänteisesti ja menestyksekkäästi kansainvälisillä markkinoilla tai kasvattanut lähihistoriassa merkittävästi viennin osuutta liikevaihdosta tai tehnyt merkittäviä uusia kansainvälisiä markkina-avauksia;
  2.  yritys ja yrittäjä/tiimi on osoittanut aktiivisuuttaan omassa toimintaympäristössään ja herättänyt positiivista henkeä omalla toiminnallaan sekä edesauttanut muiden vientiin tähtäävien yritysten edellytyksiä kansainvälisten markkinoiden avaamisessa;
  3. yritys on toiminnallaan luonut edellytyksiä kasvulle ja uusien työpaikkojen syntymiselle.

Kategoria 3: ”Stiiknafuulia-yrittäjäpalkinto”.

Palkinnonsaajaa valittaessa on kiinnitettävä huomiota mm.

  1. palkinnonsaaja on pitkäjänteisellä, vakiintuneella ja kannattavalla toiminnallaan vaikuttanut merkittävästi Oulun kaupungin elinkeinoelämään;
  2. yritys on toiminut vastuullisesti ja aktiivisesti oululaisessa yrittäjäyhteisössä sekä herättänyt positiivista henkeä omalla toiminnallaan;
  3. yritys on toiminnallaan luonut edellytyksiä kasvulle ja uusien työpaikkojen syntymiselle.

Palkinnon myöntää BusinessOulu liikelaitoksen johtokunta. Palkinnonsaajasta ja palkinnon myöntämisperusteista annetaan tiedot tiedotusvälineille. Samalla tuodaan esille myönteisessä hengessä palkittavan yrityksen Oulussa tapahtuva toiminta kasvun, viennin ja työpaikkojen lisäämiseksi sekä elinkeinoelämän monipuolistamiseksi.

Voit siis jättää oman ehdotuksen kilpailuun täyttämällä kilpailulomakkeen internetosoitteessa: http://www.businessoulu.com/fi/etusivu/yrittajakilpailu.html