Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Craftarit tekevät softaa tilauksesta

Julkaistu 13.11.2023

Opintojen ja työn yhdistäminen niin, että työ edistää opintoja eikä hidasta niitä, kuulostaa huippuidealta. Sellainen on CraftMasters-ohjelma, jossa myös Jere Lotvonen ja Janne Kerola työskentelevät.

Matematiikkaa opiskeleva Jere Lotvonen ja konetekniikasta tietotekniikan opiskelijaksi siirtynyt Janne Kerola on rekrytoitu CraftMasterseihin ohjelmisto-osaamisen ja sen kehittämishalukkuuden perusteella. Työnantaja on Oulun yliopisto, jossa he työskentelevät tutkimusassistentin nimikkeellä 9 muun softasta innostuneen ”craftarin” kanssa.

– Työmme on ohjelmistokehittämistä, jota teemme projektityönä kulloisellekin toimeksiannolle kootuissa tiimeissä. Toimeksiantoja tulee yliopiston sisältä sekä jonkin verran yrityksiltä, Janne kertoo.

Työssään craftarit pääsevät käyttämään omia vahvuuksiaan ja he myös vievät projektit läpi itsenäisesti.

– Meillä on vapaat kädet tehdä työsuunnitelma aikatauluineen. Suunnitelma käydään läpi asiakkaan kanssa ja sitä hiotaan yhdessä, Janne jatkaa.

Craftareissa on huomattu, että asiakasyhteyksien hoitamiseenkin toisilla on enemmän osaamista kun taas toiset viihtyvät enemmän sorvin ääressä. Erilainen osaaminen tekee tiimeistä timanttisia, ja työt jaetaan vahvuuksien mukaan.

Janne tuo tiimiin rautaista tekniikan osaamista, kun Jere tarttuu innolla uusiin haasteisiin ja opiskelee tarvittavat uudet asiat nopeasti. 11 opiskelijan ryhmässä saa myös vertaistukea. Tarvittaessa palkataan uusia tekijöitä, jotka täydentävät ryhmän osaamista tai tulevat opintonsa päättäneen työntekijän tilalle.

Janne Kerola (vas.) ja Jere Lotvonen tekevät töitä ja edistävät opintojaan CraftMasters-ohjelmassa.

– Tarkoitus on edistää opintoja ja niiden jälkeistä työllistymistä. Craftareissa pääsemme kiinni työn tekemiseen, siihen mitä ohjelmistokehittäminen on todellisuudessa. Kesätyö on usein enimmäkseen valmiin testaamista, Janne ja Jere pohtivat.

– Pääsemme myös tutustumaan yrityksiin ja ne meihin, joten saamme tietoa myös mahdollisista työpaikoista, joihin voisi hakea valmistumisen jälkeen.

Craftarit toimivat useiden yliopiston omien projektien ohjelmistokehittämisen tukena. Osa jatkaakin tutkijana. Toimeksiantojen joukosta saattaa löytyä myös mielenkiintoinen opinnäytetyön aihe.

Miesten mukaan parasta ohjelmistokehitystyössä on haasteiden työstäminen ja craftareissa se, että työ on itsenäistä.

– Saamme esimerkiksi valita käyttämämme teknologiat sekä opiskella ja testata uusia asioita, Jere sanoo.

Ensimmäisen työpaikan saaminen on usein hankalin vaihe urapolulla. CraftMasters-ohjelmasta saa työkokemuksen lisäksi näyttöä osaamisesta CV:n sivuille.

Kaikki tieto ja opittu pyritään siirtämään tuleville craftareille, jotta toiminnassa on jatkumo, kun nykyiset tekijät valmistuvat ja siirtyvät muualle. Ohjelman vetäjänä Oulun yliopistolla toimiva projektipäällikkö Eero Huttunen kertoo, että tavoitteena on etsiä talentteja, jotka pystyvät vastaamaan uusimpien teknologioiden haasteisiin. Samalla kun craftarit saavat valmiuksia opiskelujen jälkeiseen elämään, he tutustuvat mahdollisiin työpaikkoihin.

Lue lisää CraftMasters-ohjelmasta täältä.

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT

Oulun innovaatioallianssin yritysklustereiden kehittämistyössä CraftMasters-ohjelmaa halutaan työstää edelleen yritysten suuntaan niin, että niiden olisi helpompi hankkia craftareiden tekemää työtä ja näin saada helpotusta osaajapulaan.

Jatkuva oppiminen on yksi painopistealue oululaisen osaamisen ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Oulun innovaatioallianssi -nimellä kulkeva kaupungin, tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö on ohjannut kehitystä vuodesta 2009. Sen puitteissa on viimeksi tehty vuosille 2021–27 sopimus, joka määrittelee suuntaviivat. Lähivuosina panostetaan erityisesti digitalisaation, digitaalisen terveydenhuollon ja kiertotalouden edistämiseen.

Eri toimialojen sisällä merkitykselliseksi nousevat yrittäjyys, osaaminen ja jatkuva oppiminen. Tavoitteena on muun muassa saada alueelle uutta liiketoimintaa. Työtä tehdään erityisesti sen eteen, että tulevaisuuden töille riittää osaajia ja heille oikeanlaista koulutusta.

Oulun innovaatioallianssi (Oulu Innovation Alliance, OIA)

Mukana Luonnonvarakeskus Luke, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Pohde, Technopolis Oulu ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
www.ouluninnovaatioallianssi.fi

Mahdollisuuksien marraskuu nostaa esille työ- ja yrityselämän monet mahdollisuudet. Tämä artikkeli on osa BusinessAseman kampanjaa työnhakijoille, työnantajille, yrittäjille ja kaikille kaupunkilaisille. Löydät marraskuun tapahtumat, valmennukset ja ajanvarauksettomat palvelut osoitteesta businessasema.com/mahikset.