Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

COSME -ohjelman muotoiluun pohjautuvat kuluttajatuotteet -haku avattu

Julkaistu 01.06.2015

Haun tavoitteena on nopeuttaa innovatiivisten ratkaisujen markkinoille pääsyä, poistaa luovien ratkaisujen laajemman soveltamisen esteitä, luoda tai vahvistaa vastaavien tuotteiden (tai palveluiden) markkinoita ja edistää Euroopan pk-yritysten kilpailukykyä maailman markkinoilla. Hakuun osallistuvilla pk-yrityksillä ja arvoketjuun kuuluvilla toimijoilla on mahdollisuus hyödyntää toistensa innovaatioita ja ideoita.

Pk-yritysten muotoiluun perustuvien kuluttajatuotteiden arvoketju koostuu useiden eri toimialojen muotoilun, tuotekehityksen, valmistuksen ja jakelun toiminnoista. Yrityksillä voi olla haasteita kaupallistaa tuote ja kasvattaa liiketoimintaa rahoituksen ja osaamisen vetovoiman puuttuessa.

Haku on tarkoitettu pk-yritysten uusien tuotteiden, palveluiden tai ratkaisujen käyttöönottoon tai markkinoille vientiin. Kyseeseen tulevat esimerkiksi johtavien teknologioiden ja luovien ratkaisuiden sovellukset, jotka ovat teknisesti toteutettuja, mutta kaupallistamisvaiheen riskien vuoksi yritykset tarvitsevat kannustimia markkinoille etenemiseksi.

Hakukelpoisiksi organisaatioiksi luokitellaan täysin tai osittain julkiset tai yksityiset organisaatiot. Yksityisomisteisten organisaatioiden täytyy olla kansallisen lain mukaan rekisteröityneitä. Pk-yritykset voivat osallistua yksin tai osana konsortiota. Konsortion koordinaattorin tulee olla pk-yritys. Yliopistot ja koulutusinstituutiot, tutkimus- ja teknologiakeskukset, merkitykselliset tukipalvelut, muut pk-yritykset ja lailliset organisaatiot voivat olla partnereina konsortiossa.

Haun kokonaisbudjetti on 11,2 miljoonaa euroa, jolla rahoitettaneen arviolta 12-14 hanke-ehdotusta. EU-rahoituksen osuus voi olla maksimissaan 50% hyväksytyistä kuluista. Hakemusten jättäminen tulee tapahtua viimeistään 23.7.2015 klo 17.00 Brysselin aikaa. Haun sähköinen tunniste on COS-DESIGN-2015-3-03.

Lisätietoja:
Haku Euroopan komission sivuilla
Hakukuulutus
Opas hakijoille