Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Cleantech-kehityksen trendit – USA, Kalifornia - Mahdollisuus suomalaisille yrityksille

Julkaistu 12.02.2016

Juha Markkanen Suomen USA:n suurlähetystön Los Angelesin pääkonsulaatista kertoo, että cleantech-kehityksen trendien kärjessä ovat USA:ssa energian varastointi ja älykkäät sähköverkot mukaan lukien verkkojen hajautus. Uusiutuvia energiavaroja otetaan käyttöön yhä laajemmin.

Kasvava trendi on myös jätteiden parempi hyödyntäminen energian ja bio-polttoaineiden tuotannossa. Rahoitusmarkkinoiden osalta tapahtuu myös kehitystä ja esim. suuria eläkerahastoja kiinnostaa cleantech yhä enemmän. Veden säästö ja tehokkaamman hyödyntämisen teknologia ovat edelleen kasvavia trendejä.

Liikenteessä henkilöautoissa trendeistä kärjessä ovat sähköautot, mutta myös maakaasu ja biokaasu ja vety (fuell cell) ovat kasvavia trendejä. Latausasema-infran kehittäminen on koko ajan kasvava trendi. Raskaassa liikenteessä biodieselkin on vielä kartalla, mutta esim. linja-autoissa sähköbussit ovat yhä tärkeämpiä. Jakamistalous sekä sähköiset skootterit, mopot ja polkupyörät ovat kaupunkiliikenteessä kovassa kasvussa. Kuljettavaa vailla olevien autojen uskotaan tulevan liikenteeseen noin viiden vuoden kuluessa. Applen "Titan" autoprojektin uskotaan jatkuvan ja Apple-auton olevan tosiasia 4 v. kuluessa.

Kaliforniassa Los Angelesin alueen merkitys on kasvussa cleantech'ssä Piilaakso/Bay Arean ja San Diegon ohella. Poliittinen tahtotila on Kaliforniassa cleantech-kehitykseen hyvin huomattava. Muiden osavaltioiden uskotaan seuraavan vähitellen Kaliforniaa. Osavaltion säädösmuutokset näyttävät suuntaa jopa koko muulle maailmalle. Los Angeles Cleantech Incubator (LACI) rankattiin kolmanneksi vastikään tehdyssä 700 inkubaattorin globaalivertailussa ja se haluaa nousta maailman ykköseksi.

Liiketoimintamahdollisuuksista on myös suomalaisille yritykselle, sekä pienille että suurille yrityksille. On hyvä muistaa, että toiminta USA:ssa on hyvin osavaltiokohtaista. Los Angelesin pääkonsulaatti kasvattaa cleantechin Team Finland-resurssejaan. Kevään 2016 aikana aloittaa uusi cleantech-sektoriin keskittyvä asiantuntija Aki Luukkainen.