Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

CarbonWise-hanke toi hiiliviisauden vahvaksi osaksi yrityskehitystä

Julkaistu 12.04.2022

CarbonWise-hankkeen (1.4.2020–31.12.2021) tavoitteena oli edistää yritysten tietoisuutta hiilijalanjäljestään sekä mahdollistaa yrityksille hankkeen tarjoamin työkaluin kyky rajata ja ymmärtää oma hiilijalanjäljen laskentansa.

Edelleen tavoitteena oli saada yrityksille ymmärrys siitä, miten lähteä pienentämään hiilijalanjälkeään ja lopulta kun pienentäminen ei enää ole mahdollista, miten kompensoida päästöjään. Yhtenä tavoitteena oli myös edistää yritysten hiiliviisaista toimenpiteistä viestimistä ja johdattaa yritykset hiiliviisauden brändäämiseen.

Hankkeen toteutuskauden aikana tavoitteisiin päästiin hyvin eli yritykset sisäistivät, että liiketoiminnan kehittäminen hiiliviisaaksi on yksi yritystoiminnan jatkumon kannalta pakollinen yrityskehityksen osa-alue, merkittävä kilpailutekijä kuin myös mahdollisuus uuden liiketoiminnan luomiseen. Hankkeen toimintoihin osallistui kaiken kaikkiaan yli 200 eri toimialojen yritystä Oulun, Turun ja Espoon alueilla ja 75 yritystä osallistui aktiivisesti toimintoihin.

Yritysten hiiliviisautta edistävä materiaali jää avoimesti saataville

CarbonWise -hankkeessa edistettiin yritysten hiiliviisautta kouluttamalla, valmentamalla, sparraamalla, kokeilemalla ja yhteiskehittämällä sekä hyödyntämällä yhteistyötä muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Kaikki CarbonWise-hankkeessa syntyneet klinikoiden sisällöt, oppaat ja muu materiaali on saatavilla hankkeen osatoteuttajien www-sivuilla.

Hankkeessa kehitettiin Oulussa uusi Hiiliviisaiden klinikoiden malli yhteistyössä oululaisen Macon Oy:n kanssa. Näihin klinikoihin Oulussa osallistui 120 yritystä. Lisäksi järjestettiin yrityskohtaista sparrausta, johon valikoitui hankkeen tavoitteiden mukaisesti 10 kpl eri toimialojen yrityksiä. Samaa klinikkamallia hyödynnettiin myös Espoon seudulla matkailutoimialan yrityksille. Klinikoihin osallistuneille yrityksille jäi myös hankkeen jälkeen käyttöön Maconin excel-pohjainen hiilijalanjälkilaskuri.

Turussa järjestettiin yhdeksän webinaaria, joiden yhteydessä järjestettiin työpaja. Myös näissä tapahtumissa yrityksille opastettiin, miksi laskea hiilijalanjälkeä, miten laskea sitä ja mitkä ovat vaikuttavimmat vähennyskohteet kuin myös sitä, miten viestiä omista hiilijalanjälkeen liittyvistä toimistaan ja miten viimeisenä keinona kompensoida, kun pienennystoimenpiteitä ei ole enää mahdollista tehdä. Hankkeessa syntyi myös Turussa Hiilijalanjäljenlaskuriopas, Hiiliviisaat tapahtumat -opas sekä Thinglink Hiiliviisauden polku, joka sisältää materiaalia, jonka avulla yritys pystyy lähtemään kehittämään liiketoimintaansa hiiliviisaaksi itsenäisesti.

Lisäksi toteutettiin matkailualalle suunnattuja ympäristöohjelmien esittelyitä. Sen seurauksena 12 matkailuyritystä Espoon seudulta lähti mukaan ympäristöohjelmaan ja suoritti ympäristösertifikaatin. Matkailualan yrityksille toteutettiin myös vastuullisuusviestintävalmennus yhteistyössä Ramboll Oy:n kanssa.

Näiden lisäksi hankkeessa toteutettiin useita alueiden yritysten sekä hankkeessa määriteltyjen pilottikohteiden (Oulussa Kiertokaari ja BusinessAsema) hiiliviisautta edistäviä kokeiluja sekä myös toteutuksia muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa yhteistyössä.

Hiiliviisas kiertotalous osaksi BusinessOulun palveluita

CarbonWisen tavoitteena oli myös luoda uusi BusinessOulun tarjoama palvelu hiiliviisaan kiertotalouden edistämiseksi Oulun seudulla. Tähän palveluun, yhteyshenkilöihin sekä tätä teemaa keskeisesti edistävään 01.01.2022 alkaneeseen LIKE-hankkeeseen voi tutustua tästä. LIKE-hankkeessa rakennetaan kiertotalousklusteria Ouluun. Kiertotalous huomioidaan BusinessOulussa niin kestävän liiketoiminnan kehityksessä, innovaatiopalveluissa kuin osaajatarpeiden ennakoinnissa ja varmistamisessa.

Hiiliviisaiden klinikoiden materiaalit sekä hankkeen aikana syntyneet oppaat, laskurit ja tallenteet löytyvät täältä:

CarbonWise Oulu
CarbonWise Turku
CarbonWise Espoo

Lisätietoja:
Tiina Haapaniemi
BusinessOulu
tiina.haapaniemi@businessoulu.com
050 302 3196