Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Butterfly Ventures teki neljä uutta sijoitusta - Portofolio vahvasti esillä Slushissa

Julkaistu 17.11.2014

Butterfly Venturesin portfoliosta on neljä yhtiötä valittu Slushin parhaimpien yritysten joukkoon. Conexbird, Fourdeg ja NaturVention valittiin 100:n parhaan aikaisen vaiheen yrityksen listalle ja Kyynel 50:n parhaan kasvuyrityksen listalle. Samalla Butterflyn sijoitustoiminta on jatkunut aktiivisesti. Uudet neljä sijoitusta ovat Ceruus, Augumenta, Alpakka Media ja Asmo Laturi.

”Oli mukava huomata, että portfolioyhtiöistämme neljä on valittu Slushin parhaimmiston joukkoon. Tämä on kova suoritus, sillä valinnat tehtiin yli tuhannen kansainvälisen startupyrityksen joukosta ja vain noin 10% tuli valituksi tähän eliittijoukkoon.” kertoo Butterfly Venturesin portfolioyhtiöiden kehityksestä vastaava Juho Risku, ”Meidän portfolioyhtiöt näyttävät menestyneen myös tässä suhteessa huomattavasti keskimääräistä paremmin, puolet ehdolla olleista läpäisi seulan.” hän jatkaa.

Tähän mennessä Butterfly on sijoittanut 2,7 miljoonaa euroa ja sijoituskierroksilla on sijoitettu yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Alle kahdessa vuodessa Butterflyn portfolioon on löydetty 21 yritystä, ja näihin yhtiöihin on tehty 41 sijoituskierrosta. Yritykset on valittu yli 500:n tutkitun yrityksen joukosta, joista noin 25% on tutkittu tarkemmin. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Suomessa tehdyistä aikaisen vaiheen venture capital ensisijoituksista joka 7. oli Butterflyn.
”Portfoliomme on kasvanut hieman odotettuakin vauhdikkaammin ja olemme onnistuneet lyhyessä ajassa nousemaan merkittävään asemaan Suomen aikaisen vaiheen pääomasijoituskentässä.” kertoo Butterfly Venturesin toimitusjohtaja Matti Kanninen ”Eniten iloitsen sitä, että yhä useampi yrittäjätiimi on tietoisesti halunnut juuri meidät sijoittajaksi ja sparraajaksi yritykseensä. Onkin ilmeistä, että vuodenvaihteeseen mennessä portfolioyritystemme lukumäärä kasvaa vielä ainakin kahdella tai kolmella yrityksellä.”

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Matti Kanninen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 (40) 5455877
Email: matti@butterfly.vc

Butterfly Ventures

Butterfly Ventures Oy on oululainen aikaisen vaiheen startup-yritysten kehittämiseen ja niihin sijoittavien pääomasijoitusrahastojen hallinnointiin erikoistunut yhtiö. Sen takana ovat Matti Kanninen, Ville Heikkinen ja Juho Risku, joiden lisäksi hallituksessa vaikuttavat Antti Kosunen, Jukka Mäkinen ja Jari Pasanen. Butterfly Ventures Oy:llä on toimipisteet Oulussa ja Helsingissä.
Web: http://butterfly.vc

Northern Startup –rahastot Vipuvoimaa EU:lta

Northern Startup -rahastot ovat Butterfly Ventures Oy:n hallinnoimia aikaisen vaiheen startupyrityksiin sijoittavia pääomasijoitusrahastoja. Se on ensimmäinen asymmetrinen rahastokokonaisuus Suomessa. Northern Startup -rahastojen kohdalla asymmetria tarkoittaa sitä, että verotuksen kautta hyötyvä julkinen sijoittaja alentaa yksityisen sijoittajan sijoitusriskiä tarjoamalla yksityiselle sijoittajalle mahdollisuuden pääoman palautukseen ja tuotto-osuuteen rahaston sijoituksia realisoitaessa ennen julkista sijoittajaa. Yksityisen sijoittajan näkökulmasta tämä parantaa merkittävällä tavalla rahaston riski – tuotto-odotussuhdetta. Julkisina sijoittajina Northern Startup -rahastoissa ovat Oulun kaupunki ja Euroopan Aluekehitys-rahasto (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan Unioni). Northern Startup -rahastojen sijoitettava pääoma on tällä hetkellä 10 miljoonaa euroa.