Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Butterfly Ventures käynnistämään Northern Startup -rahastoa

Julkaistu 16.05.2012

Oulun Kaupunki on valinnut Butterfly Ventures Oy:n hallinnoimaan Ouluun perustettavaa Northern Startup -rahastoa. Toiminta käynnistyi keskiviikkona 16.5.2012.

Rahasto tulee sijoittamaan aikaisen vaiheen startup-yrityksiin, joilla on toimintaa Oulun seudulla. Tavoitteena on saada aikaan yhteensä 35 miljoonan euron rahastokokonaisuus.

Nyt perustettava Northern Startup on ensimmäinen niin sanotulla epäsymmetrisellä mallilla toteutettu rahasto Suomessa. Rahaston tavoitteena on tehdä ensimmäiset sijoitukset jo vuoden 2012 aikana.

”Epäsymmetrinen rahastomalli on erityisen mielenkiintoinen yksityisen sijoittajan kannalta.” kertoo Matti Kanninen, Butterfly Ventures Oy:n toimitusjohtaja.
”Epäsymmetrisessä mallissa yksityisellä sijoittajalla on etuoikeus suhteessa julkiseen sijoittajaan, joka saa hyödyn joka tapauksessa verotulojen muodossa. Yksityisen sijoittajan etuoikeus koskee sekä sijoitetun pääoman palauttamista että voitto-osuuden jakamista.” hän jatkaa.

Uuden rahaston syntyminen parantaa merkittävällä tavalla startup-yritysten toimintaympäristöä Pohjois-Suomessa. Sijoitettavan pääoman tueksi Butterfly Ventures tuo kaivattua osaamista ja uusia verkostoja. Rahastoyhtiö tulee myös uudistamaan alan toimintamalleja aikaisen vaiheen sijoitustoiminnassa. Sen yhtenä tavoitteena on tuoda maailmalla menestystä niittänyt ”Techstars”-tyyppinen toimintamalli Suomeen.

”Meille oli tärkeää löytää paras mahdollinen tiimi, joka pystyy operoimaan sekä Oulussa, että laajemmin, myös kansainvälisesti.” Ville Heikkinen, Business Oulusta sanoo.
”Päädyimme valitsemaan Butterfly Venturesin, sillä siinä Oululaiseen ulottuvuuteen yhdistyi kovanluokan pörssilistauksetkin nähnyt sarjayrittäjäkokemus ja laaja-alainen pääomasijoitustoiminnan osaaminen.”, hän jatkaa.

Rahaston aktiivinen toiminta käynnistyy alkusyksystä. Ensivaiheessa sijoitettava pääoma tulee olemaan noin 10 miljoonaa euroa, josta toinen puoli tulee Oulun Kaupungilta ja toinen puoli kerätään yksityisiltä sijoittajilta. Toisessa vaiheessa, vuoden 2014 aikana, pääomia on tarkoitus kasvaa 35 miljoonaan euroon. Neuvottelut yksityisten sijoittajien kanssa on tarkoitus viedä loppuun nopealla aikataululla kesän ja syksyn aikana. Buttefly Ventures tulee myös järjestämään rahaston käynnistämiseen liittyvän tilaisuuden rahastosta kiinnostuneille sijoittajille ja startup-yrityksille elokuun lopulla.

 

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Matti Kanninen, Toimitusjohtaja
+358 (40) 5455877
matti@butterfly.vc 

Ville Heikkinen, BusinessOulu, asiantuntija, Venture finance specialist
+358 (40) 7507517

Juha Ala-Mursula, BusinessOulu, johtaja
+358 (40) 5597020