Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Butterfly Ventures aloittaa sijoitusten tekemisen Northern Startup -rahastosta

Julkaistu 20.09.2012

”Teknologiateollisuuden voimakas rakennemuutos Oulun seudulla on tuonut haasteiden lisäksi myös mahdollisuuksia. Erityisesti startup-yritysten näkökulmasta aika on hyvä.” kertoo Juha Ala-Mursula Business Oulusta. ”Rakennemuutoksen myötä startuppien mahdollisuudet rekrytoida osaavaa työvoimaa ovat parantuneet olennaisesti, ja muutos on myös pakottanut etsimään uusia ratkaisuja. Oulu on ollut edelläkävijänä rakentamassa startup-yritysten kasvua kiihdyttäviä rakenteita, joista Northern Startup -rahasto on yksi keskeisimpiä. Rahaston kohdeyritysten kasvulla ja menestymisellä tulee olemaan näkyvä merkitys Oulun työllisyydelle ja talouselämälle.” hän jatkaa.


Viime viikkojen aikana Butterfly Ventures Oy:ssä on etukäteen käyty läpi yli 100 startup yritystä, joista noin 20 % on täyttänyt tarkempaan jatkotarkasteluun vaadittavat kriteerit. Tavoitteena on ollut analysoida ainakin 100 yritystä vuodessa, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että määrä tulee olemaan selvästi suurempi, jopa reilusti yli 200 yritystä vuodessa. Puhtaasti oululaisten startup-yritysten lisäksi mukana on myös sellaisia, jotka suunnittelevat toimintaa Oulun seudulla.


”Oulun seudulla on runsaasti alkavia kasvuyrityksiä ja suhteellisesti vähän pääomasijoitustoimintaa, minkä vuoksi startup-yritysten arvostustasot ovat pääsääntöisesti kohtuullisia.” toteaa Matti Kanninen, Butterfly Ventures Oy:n toimitusjohtaja.”Lisäksi, kun yritystoiminta on entistä halvempaa aloittaa ja yrityksiin on osaajia paljon saatavilla, voidaan pienillä sijoituksilla hajautetusti aikaansaada useampia onnistumisia nopeasti ja samanaikaisesti.” hän jatkaa.


Muutama sijoitusesitys on jo työn alla, ja ensimmäiset sijoitukset on tarkoitus toteuttaa lokakuun aikana. Tavoitteena on tehdä kymmenen ensisijoitusta vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että Northern Startup -rahaston viisivuotisen ensisijoitus-periodin aikana se tulee rahoittamaan noin 50:tä startup-yritystä Oulun seudulla.

Oulussa 20.9.2012
Yhteydenotot ja lisätietoja:
Matti Kanninen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 (40) 5455877
Email: matti@butterfly.vc

Butterfly Ventures

Butterfly Ventures Oy on oululainen aikaisen vaiheen startup-yritysten kehittämiseen ja niihin sijoittavien pääomasijoitusrahastojen hallinnointiin erikoistunut yhtiö. Sen takana ovat Matti Kanninen, Antti Kosunen ja Juho Risku, joiden lisäksi hallituksessa vaikuttavat Jukka Mäkinen ja Jari Pasanen. Butterfly Ventures Oy:llä on toimipisteet Oulussa ja Helsingissä.
Web: http://butterfly.vc


Northern Startup -rahasto

Northern Startup -rahasto on Butterfly Ventures Oy:n hallinnoima aikaisen vaiheen startupyrityksiin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Se on ensimmäinen asymmetrinen rahasto Suomessa. Northern Startup –rahaston kohdalla asymmetria tarkoittaa sitä, että verotuksen kautta hyötyvä julkinen sijoittaja alentaa yksityisen sijoittajan sijoitusriskiä tarjoamalla yksityiselle sijoittajalle mahdollisuuden pääoman palautukseen ja tuotto-osuuteen rahaston sijoituksia realisoitaessa ennen julkista sijoittajaa. Yksityisen sijoittajan näkökulmasta tämä parantaa merkittävällä tavalla rahaston riski – tuotto-odotus suhdetta. Northern Startup -rahaston sijoitettava pääoma tulee olemaan 10 miljoonaa euroa, josta toinen puoli tulee Oulun Kaupungilta ja toinen puoli yksityisiltä sijoittajilta.