Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

BusinessOulun hankkeelle rahoitus uudesta ohjelmasta

Julkaistu 29.03.2023

BusinessOulun esihautomohankkeelle ”Pre-Incubator for Scalable Business Environment” on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus. Hanke on ensimmäisiä EU:n alue- ja rakennepolitiikan uudesta ohjelmasta ”Uudistuva ja Osaava Suomi” rahoitettuja toimintaympäristön kehittämisavustushankkeita.

Alkavassa BusinessOulun hankkeessa luodaan tärkeitä ensivaiheen palveluita esihautomoympäristöön osana laajempaa alueellista startup-ekosysteemin kehittämistä. Tällä hetkellä uusia yrityksiä syntyy, mutta nopeaa kasvua tavoittelevien määrä on vähäinen. Hankkeen toimenpiteillä pyritään edesauttamaan uusien, nopean kasvun yritysten syntymistä.

- Oulusta löytyy kekseliäisyyttä, osaamista ja valmiuksia innovaatioon. Tavoitteenamme on luoda kokonaisuus, jossa pystymme kehittämään näitä valmiuksia kohti menestyksekästä ja skaalautuvaa liiketoimintaa, sanoo hanketta valmistelemassa ollut BusinessOulun yrityskehityksen asiantuntija Anne Ryynänen.

Hanke keskittyy skaalautuvan yritystoiminnan toimintaympäristön kehittämiseen erityisesti liiketoiminnan alkuvaiheissa sekä parantamaan valmiuksia innovaatioiden kaupallistamiseen ja kehittämiseen. Näin pystytään tuomaan esimerkiksi hautomotoimintaan valmiuksiltaan vahvempia yrityksiä jatkokehitettäviksi ja ennen kaikkea luomaan vahvoja aihioita tuleviksi startup-yrityksiksi.

Hankkeessa vahvistetaan myös alueellisten startup-toimijoiden yhteistyötä, jolloin luodaan mahdollisimman hyvin palvelevia asiakaspolkuja toimintaympäristön toimenpiteisiin osallistuville.

- Alueen eri toimijoiden yhteistyö on tärkeää, jotta tunnemme toistemme palvelut ja osaamme ohjata liiketoimintaa kehittävän startup-yrittäjän oikealla hetkellä oikeanlaisen palvelun pariin, Ryynänen jatkaa.

Kohderyhmänä ovat työttömät, työlliset ja kansainväliset Suomessa asuvat osaajat, joilla on alustava yritysidea tai into lähteä mukaan perustettavaan uuteen liiketoimintaan. Myös koulutusorganisaatiot ja muut alueen startup-ekosysteemiin kuuluvat toimijat ovat hankkeen kohderyhmää ekosysteemin kehittämisen osalta.

EURA 2021 -järjestelmä toimii

Annettua päätöstä on odotettu, sillä samalla se tarkoittaa sitä, että ELY-keskukset, maakuntien liitot ja Ruokavirasto voivat nyt tehdä EAKR- ja ESR+ -hankehakemuksia koskevia tukipäätöksiä yksittäisten toteuttajien hankkeisiin EURA 2021 -järjestelmässä. Tuen hakijat ovat voineet jättää hakemuksia maaliskuusta 2022 asti, mutta hakemusten käsittely yritystukia lukuun ottamatta ei ole ollut mahdollista järjestelmän teknisistä ongelmista johtuen. Tietojärjestelmässä odottaa hieman yli 1700 hakemusta, ja tukea on haettu yhteensä noin 413 miljoonaa euroa.

EURA 2021 -järjestelmä on Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ja rahastojen osarahoittamien hankkeiden hallinnointiin tarkoitettu digitaalinen palvelukokonaisuus ohjelmakaudelle 2021–2027. Järjestelmällä hallinnoidaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) sekä Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF = Just Transition Fund) toteutusta Suomessa.

Lisätietoja hankkeesta:
Anne Ryynänen
asiantuntija, yrityskehitys
p. 040 708 0632
anne.r.ryynanen@businessoulu.com