Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

BusinessOulun asiakkaat valmiita palveluiden suosittelijoiksi

Julkaistu 18.06.2012

BusinessOulun yritysasiakkaat olisivat tarpeen tullen valmiita käyttämään saamiaan palveluita uudelleen (arvosanana 4,17, asteikko: 1-5) ja suosittelemaan niitä muille (4,14). Tiedot selviävät BusinessOulun tekemästä ensimmäisestä asiakastyytyväisyyskyselystä.

Reilun vuoden kaupunkiseudun elinkeinotoiminnoista vastanneen BusinessOulun toiminta sai yleisarvosanan 3,78. Verkostoihin ohjaaminen (3,42) ja uusien ajatusten syntyminen (3,50) saivat selvästi keskiarvoa heikompia pisteitä.

Tulokset kertovat, että BusinessOulun asiakkaat kokevat toiminnan suunnan olevan oikea, vaikka alkukangertelua on ollut. Kehitysehdotuksista käy ilmi, että BusinessOulun toivotaan toimivan jatkossa mm. vielä vahvempana linkkinä, viestinviejänä ja ohjaajana alueen toimijoihin nähden. Etenkin matkailun osalta toivotaan selkeämpää roolijakoa eritoimijoiden välillä.

Kyselyssä saatua palautetta käytetään palveluiden kehittämiseen.

Kyselyn tuloksen mukaan BusinessOulun aktiivinen ote palvelujen kokoajana nähdään tärkeänä ja hyvänä asiana. Henkilökunta saa kehuja avuliaisuudesta ja helposti lähestyttävyydestä. Useita henkilöitä mainittiin myös nimeltä.

BusinessOulun näkyvyyttä kiitellään, mutta toivotaan, että alueen yrityksiä nostettaisiin voimakkaammin esiin. Tiedotuksen osalta toivotaan aktiivisempaa ja selkeämpää otetta. Etenkin ulkomaille suuntautuvien matkojen osalta toivotaan, että tieto tulisi hyvissä ajoin etukäteen, jotta yritykset ehtisivät valmistautua kunnolla.

Asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin 923 henkilölle. Aikaa vastata oli kaksi viikkoa ja vastaamisesta muistutettiin kerran. Kyselyn vastausprosentti oli 23,5%, mitä voidaan pitää kohtalaisen hyvänä tämän tyyppisessä kyselyssä.

Pääasiallisesti vastaajat ovat Oulusta, 1-5 vuotta vanhoja (50,5%) ja alle 5 henkeä työllistäviä yrityksiä (50,5%). Eniten vastauksia tuli ICT ja nano –sektorilta, myös kauppa sekä teollisuus nousivat ryhminä suuriksi. Kehittämispalvelut sekä koulutus- ja valmennusohjelmat olivat eniten käytettyjä palveluita. Yli 60% vastanneista tunsi etäpalvelupisteet tai oli jo asioinut niissä.

BusinessOulu on Oulun kaupungin liikelaitos.

Lisätietoja:

Kaisa Korhonen, asiantuntija, ennakointi