Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

BusinessOulu ottaa käyttöön sähköisen yrityspalvelusetelijärjestelmän yritysten kasvun tukemiseen

Julkaistu 03.05.2017

Uuden toimintamallin tarkoituksena on tukea yritysten kasvua ja kansainvälistymistä pienemmällä byrokratialla.

Yrityspalvelusetelillä tuetaan alueen yritysten kasvua, madalletaan kynnystä käyttää ulkopuolisia palveluntuottajia ja vauhditetaan palveluiden ja tuotteiden kaupallistamista. Toiminnassa painotetaan Oulun alueen osaamiseen liittyviä vahvuuksia sekä strategisia kasvutavoitteita, kuten ICT:n ja digitalisaation hyödyntämistä eri toimialoilla, esineiden internetin (Internet of Things, IoT) mahdollisuuksia, tulevaisuuden terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja ja Oulun alueen tuotannollisen teollisuuden kehittämistä. Painopistealueita ovat myös tulevaisuuden kauppa ja siihen liittyvät uudet ratkaisut, älykaupunkiteemat sekä kaupallistamiseen tähtäävien yritysten toimintojen kehittäminen.

”Yrityspalveluseteli on yrityksille helppo tapa hakea palvelutuottajia. Palvelutuottajat löytyvät järjestelmästä helposti eikä niitä tarvitse kilpailuttaa, vaan yritys voi suoraan valita itselleen sopivimman palvelutuottajan. Yrityspalveluseteli on arvoltaan 500, 1000, 2000, 3000, 4000 tai 5000 euroa. Omavastuu tuettavalla yrityksellä on 10 prosenttia setelin arvosta”, kertoo BusinessOulun palvelupäällikkö Jarmo Lauronen.

Yrityspalvelusetelijärjestelmä on nyt avattu palveluntuottajille. Palveluntuottajaksi voivat rekisteröityä yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Palveluntuottajien tulee olla mukana tilaajavastuu.fi-järjestelmässä. Setelien haku avataan myöhemmin ja siitä tiedotetaan erikseen. Ensimmäisessä vaiheessa seteleitä voivat hakea alle vuoden vanhat yritykset, joiden yhtiömuoto on osakeyhtiö. Toisessa vaiheessa seteliä voivat hakea 0–5-vuotiaat yritykset. Yrityspalveluseteli myönnetään kasvuun, innovointiin ja kansainvälistymiseen liittyviin avauksiin ja toimenpiteisiin. Sillä ei tueta yrityksen tavanomaista toimintaa, kuten verkkosivujen rakentamista tai muuta perinteistä markkinointia.

Lisätietoja:
https://www.businessoulu.com/fi/yrityspalvelut/sahkoiset-palvelut-ja-tyokalut/palveluseteli.html
Jarmo Lauronen, palvelupäällikkö, BusinessOulu jarmo.lauronen@businessoulu.com 044 703 1307
Janne Kärkkäinen, yrityskehitysasiantuntija, BusinessOulu janne.karkkainen@businessoulu.com 040 596 6838