Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

BusinessOulu hakee Invest In asiantuntijaa terveys- ja Life Science toimialalle

Julkaistu 28.02.2018

BusinessOulu

Tehtävä: Invest in asiantuntija, terveys- ja Life Science toimiala

Haemme BusinessOulun Invest In – tiimiimme myyntihenkistä osaajaa, jonka tehtävänä on tukea terveys-, Life Science ja lääkekehitysalan yritysten etabloitumista Ouluun. Uuden Invest In asiantuntijan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka edistävät em. alojen yritysten, organisaatioiden ja työpaikkojen syntymistä Ouluun. Yritykset voivat olla joko Suomesta tai ulkomailta, joten tehtävässä tarvitaan vahvaa englanninkielen taitoa sekä näyttöjä vaativien projektien toteutuksista. Biotieteiden ja lääkekehitysalan yritys- ja tutkimustoiminnan tuntemus katsotaan eduksi.

Asiantuntijan osa tehtävistä on alueelle sijoittuvien yritysten palvelutoiminnan jatkuvaa kehittämistä:

  1. Toiminnan ja kohdeyritysten strateginen suunnittelu, valinta ja toimenpiteiden priorisointi
  2. Aktiivinen ja suunnitelmallinen yritysten houkuttelu Ouluun
  3. OuluHealth ja Life Science tarjoamien räätälöinti yrityslähtöisesti asiakastarpeisiin sopivaksi
  4. Toimii aktiivisesti yritysten, OYS:in ja tutkimuslaitosten kuten Biocenter välisissä rajapinnoissa
  5. Osallistuminen muiden Health & Life Science- toimialan ja OuluHealth ekosysteemin tavoitteiden tukemiseen ja toteutukseen

Etsimme henkilöä, joka on aloitteellinen ja itsenäisesti tavoitteisiin pyrkivä tiimipelaaja. Tehtävä on vaativa ja edellyttää pitkäjänteisyyttä ja strategista ajattelua, yrityskokemusta sekä vahvoja verkostoitumistaitoja yli organisaatiorajojen. Työ edellyttää paljon matkustamista, mm. osallistumista alan kansainvälisille ja kansallisille messuille ja tapahtumiin. Ymmärrät terveys- ja hyvinvointialan haasteita, kykenet toimimaan Life Science, bio- ja lääkekehitystoimijoiden kanssa, sekä toimit luontevasti myös eri teknologia-alan toimijoiden kanssa kuten ICT.

Henkilö sijoittuu BusinessOulun asiakkuudet -yksikköön.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 13.3.2018 klo 16.00 mennessä sähköiseen palveluun www.ouka.fi/tyopaikat.

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Torikatu 10 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/1016/2018.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto. Oulun kaupunki käyttää tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Olli Löytynoja, Asiakkuudet yksikön päällikkö olli.loytynoja@businessoulu.com. +358400340028

Organisaation kuvaus

BusinessOulu on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa alueen koko elinkeinopolitiikan toteutuksesta, kasvuyritysten tarvitsemista palveluista, viennin ja myynnin sekä investointien ja työpaikkojen edistämisestä. Kansainvälisesti verkostoitunut BusinessOulu toimii yritysten kumppanina ja kasvun mahdollistajana, erityisesti pohjoisella ulottuvuudella. BusinessOulu kehittää määrätietoisesti myös matkailua ja auttaa kokouksien, kongressien ja tapahtumien onnistumisessa.