Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Bioenergian liiketoimintamahdollisuudet Kanadassa – mahdollisuus teettää yrityskohtainen selvitys!

Julkaistu 22.12.2011

Tekesin Groove-ohjelma tarjoaa suomalaisille tuuli- ja bioenergiayrityksille mahdollisuuden teettää selvityksiä näiden sektoreiden markkinoista Kanadassa. Selvitykset tekee Kalifornian Berkeleyn yliopiston MBA-kurssin opiskelijatiimi osana International Business Development (IBD) – ohjelmaa.

IBD-ohjelman avulla on tarkoitus selvittää minkälaisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisilla tuuli- ja bioenergiayrityksillä on Kanadassa sekä tukea yritysten liiketoimintastrategioiden ja -suunnitelmien laatimista. Ohjelmaan osallistuvat yritykset voivat itse määritellä, minkätyyppisiä asioita he haluavat ohjelmassa selvitettävän.  Yrityskohtaisten kysymysten määrää rajaa kuitenkin se, että sama neljän hengen tiimi selvittelee samalla kysymyksiä myös muille ohjelmaan osallistuville suomalaisyrityksille.

Selvitystyö alkaa 1.2.2012 ja kestää kesään 2012 saakka. Selvityksen teettäminen on yrityksille maksutonta, mutta edellyttää yrityksiltä aktiivista osallistumista selvityksen suunnitteluun tiimin kanssa sekä selvitystyön ohjaamiseen kevään kuluessa. Selvitystyön tulokset ja yrityskohtaiset suositukset Kanadan markkinoihin liittyen raportoidaan yrityksille alkukesästä 2012 Suomessa.

IBD-ohjelmasta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään täyttämään oheinen lomake ja palauttamaan se 15.12.2011 mennessä Tekesin Peter Westerstråhlelle (peter.westerstrahle (at) tekes.fi), jolta saa myös lisätietoja ohjelmasta. Selvitykseen voidaan ottaa mukaan vain rajallinen määrä yrityksiä.

 

- Tekes, Tuula Mäkinen  7.12.2011