Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Avoimella rajapinnalla palautteet eri sovelluksiin

Julkaistu 23.11.2016

Suomen kuusi suurinta kaupunkia (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) kehittävät yhdessä yritysten kanssa avointa rajapintaa, jonka kautta kaupungeille voi antaa palautetta sähköisesti eri sovelluksilla. Trimble Solutions Oy on yksi yhteistyökumppaneista. Sen avulla palauterajapinta tuodaan useaan kaupunkiin vuoden 2017 alkupuolella.

- Palauterajapinnan päälle voi kuka tahansa kehittää sovelluksen, jolla voi ilmoittaa vaikkapa kaatuneesta liikennemerkistä. Rajapinnan kautta palautteita voi myös etsiä ja seurata niiden etenemistä. Yhdenmukaisen rajapinnan ansiosta sama sovellus toimii useammassa kaupungissa, kiittelee tietohallintopäällikkö Juhani Heikka.

Rajapintamääritelmä perustuu kansainväliseen Open311-standardiin. Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat tehneet siihen laajennuksia, jotka parantavat sen käytettävyyttä.

Kehitys avoimena yhteistyönä

Rajapintamääritelmää on kehitetty avoimena yhteistyönä yhdessä kaupunkien ja yritysten kanssa. Työpajoissa kaupungit, järjestelmätoimittajat ja rajapinnan hyödyntämisestä kiinnostuneet yritykset ovat yhdessä pohtineet tarvittavia ominaisuuksia, jotka palvelevat sekä kaupunkien että kaupallisten yritysten tarpeita. Avoin yhteistyö jatkuu rajapintojen käyttöönoton jälkeenkin. 311-standardia noudattavia rajapintoja on käytössä Suomen ja Yhdysvaltojen lisäksi eri puolilla Eurooppaa.

6Aika Avoin data ja rajapinnat –kärkihankkeessa julkisen datan avaaminen tuodaan osaksi Suomen kuuden suurimman kaupungin normaalia toimintaa ja tarjotaan kaupunkien tuottamaa tai keräämää dataa mahdollisimman laajasti kenen tahansa käyttöön. Uusille kokeiluille ja palveluille tarjotaan kiinnostava testiympäristö ja mahdollisuus kehittää avoimeen dataan perustuvaa liiketoimintaa. Kuutoskaupunkien rajapintayhteistyötä vetää Forum Virium Helsinki, joka on Helsingin kaupungin omistama kehitysyhtiö. Kärkihanketta koordinoi Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea.

Lähde: http://www.databusiness.fi/fi/Uutiset/kuutoskaupungit-trimble-avaavat-palauterajapintoja-uusille-tuotteille-palveluille/

Lisätietoja:

Marjaana Koistinen
Tietohallintoasiantuntija/data-asiantuntija/Avoin Data ja rajapinnat –hanke
Konsernihallinto
gsm 0447031156
Avoindata(at)ouka.fi