Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Atrian markkinointijohtaja Sanna Päällysaho Luovan Työmaan hallitukseen: ”Markkinoinnin ja brändinrakennuksen pitäisi olla yrityksen kasvun moottoreita.”

Julkaistu 19.05.2022

Luova Työmaa sai hallitustyöhönsä verkostoituneen brändiosaajan, joka tuo mukanaan tymäkkää markkinaymmärrystä ja strategista osaamista. ”Saimme tärkeän asiakasnäkökulman kehitystyöhömme”, sanoo Luovan Työmaan toimitusjohtaja Juha Mikkilä.

Atrian markkinoinnista ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Sanna Päällysaho on nimitetty markkinointitoimisto Luovan Työmaan hallitukseen.

Reilusti yli vuosikymmenen Atrian brändinrakentamisessa, myynnissä ja myynnin kehityksessä työskennellyt Päällysaho sanoo tarttuvansa pestiin suurella kiinnostuksella.

”Näen hallitustyön myös itselleni oppipolkuna ja vahvana perspektiivin laajentamisena. Kiinnostus oli molemminpuolista, joten saatiin win-win-tilanne.”

Luovan Työmaan toimitusjohtaja Juha Mikkilän mukaan hallitukseen etsittiin verkostoitunutta osaajaa, jolla on markkinoinnista kokemusta ja näkemystä nimenomaan asiakkaan näkökulmasta.

”Sanna toi hallitukseen tymäkkää markkinaymmärrystä ja strategista osaamista. Ja tietysti rakentavan haastajan ajattelullemme. Sanna on ostanut paljon luovaa suunnittelua, ja hän on ollut myös tekemässä suuren bränditalon toimistovalintoja. Hän tuo meille tietoa siitä, millaista osaamista asiakkaat arvostavat ja mihin suuntaan meidän tulee kehittää palveluamme ja osaamistamme”, Juha kertoo.

Monta toimistoa ja toimintatapaa nähnyt Sanna nimeää kokemansa perusteella kaksi kriittistä asiaa luovien toimistojen menestykselle.

Ensinnäkin toimiston täytyy ymmärtää asiakkaan liiketoiminta ja tavoitteet. Sen jatkoksi tarvitaan strategia – bändistrategia tai taktisempi suunnitelma – tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Se kantaa, kun koossa on strategiaa tukeva luova idea, joka saadaan jalkautumaan luoviksi toteutuksiksi mainonnan tai viestinnän keinoilla eri kanaviin.”

Tehtävissään markkinointijohtajana ja luovan toimiston hallituksessa Sanna haluaa olla nostamassa markkinoinnin roolia yritysten toimintona, joka luo uutta kasvua, ja tietyntyyppisille yrityksille myös yhteiskunnallista roolia.

”Markkinointia pidetään meillä Suomessa turhan usein aika taktisena toimintona, jopa kulueränä. Markkinoinnin ja brändinrakennuksen pitäisi olla yrityksen kasvun moottoreita. Tässä ollaan vielä kehitysmatkalla, että markkinointi nähtäisi yhtä tärkeänä kuin vaikkapa myynti, tuotanto tai tuotekehitys.”

Luovan Työmaan hallitukseen Sannaa houkutteli myös yrityksen kasvupotentiaali. Kun referenssit ja osaaminen ovat valmiiksi kunnossa, voidaan nyt keskittyä tunnettuuden lisäämiseen.

”Syvällinen toimialaosaaminen voi olla toimistoa erilaistava tekijä. Työmaan kokemus esimerkiksi rakentamisessa, koulutuksessa ja muissa julkishallinnon projekteissa sekä kaupunkimarkkinoinnissa on kasvun mahdollistaja. Lisäksi Urbo-julkaisualusta palvelee hyvin erilaisia asiakkaita yksittäisenä tuotteena ja digitaalisen viestinnän toimintatapana.”

Sanna Päällysaho uskoo, että luovalta suunnittelutoimistolta asiakkaat haluavat ennen kaikkea kumppanuutta. Asiakkaat itse ovat aika hyviä asettamaan tavoitteita ja tahtotiloja – ja myös laatimaan strategioita. Vain harva asiakas kykenee kuitenkaan itse luoviin ratkaisuihin tai mediaostoihin.

”Asiakas ostaa meiltä Luovalta Työmaalta ratkaisuja, joihin toimiston asiantuntijuus tuo lisäarvoa. Samalla asiakas haluaa ja saa turvaa ja verkoston, jonka kanssa lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet tehdään todeksi.”

Luovan Työmaan hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Juho Jokinen ja Kaija Matikkala.

Lisätietoja:
Sanna Päällysaho
040 826 8588

Juha Mikkilä
toimitusjohtaja
040 7070 372
juha.mikkila@tyomaa.com

Luova Työmaa on valtakunnallisesti palveleva luova toimisto. Yli 20 vuotta Oulussa ja Helsingissä toimineen toimiston asiakkuuksia ovat muun muassa Ponsse, Arina, Rakennusteho, Arctic Blue Gin, Oulun kaupunki, Kastelli-talot, Proventia ja Koulutuskuntayhtymä OSAO.