Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Annalankankaan imago ylös

Julkaistu 13.12.2013

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä BusinessOulu ovat päättäneet kehittää yhdessä yritysten kanssa Annalankankaan yritysalueen ilmettä ja viihtyisyyttä. Haukiputaan eteläpuolella sijaitsevan alueen imagon parantamisessa yritykset ovat keskeisessä asemassa.

Alueen ilmettä voidaan usein parantaa pienilläkin toimenpiteillä, kuten asianmukaisilla opasteilla, mahdollisten pusikoiden raivaamisella ja yleisen siisteyden lisäämisellä. Myös teiden päällystäminen voi tulla joiltakin osin kysymykseen. Yritykset voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa ratkaisevasti alueen viihtyvyyteen.

Annalankangas valittiin ensimmäisenä Uuden Oulun yritysalueena kehittämiskohteeksi, koska alue on merkittävä työpaikka-alue. Alueelle on valmistumassa asemakaavan laajennus, joka lisää entisestään yritystonttien määrää.

Ensi vuoden aikana alueelle laaditaan kehittämissuunnitelma, jonka laatimiseen kutsutaan mukaan alueen yritysedustajia.

Lisätietoja asiasta saa Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelusta Tapio Siikaluomalta 044-703 2114 ja BusinessOulusta Esa Riipalta 044 703 1310.