Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Ammattibarometri: Pohjois-Pohjanmaalla työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen määrät tasapainottumassa - pula ammattilaisista kasvaa silti

Julkaistu 01.11.2022

Työmarkkinoiden murros Pohjois-Pohjanmaalla jatkuu edelleen. Tilanne on kaksijakoinen, eli työvoimapulaa ja työttömyyttä esiintyy samanaikaisesti. Toimialojen ja ammattien osaajapulat vaihtelevat alueen sisällä. Työvoiman ylitarjonta keskittyy lähes yksinomaan Oulun seudulle - monilla seuduilla ylitarjontaa ei ole lainkaan.

Ammattiosaajien pulaan useilla eri toimialoilla ja ammateissa ei ole yhtä ainoaa lääkettä. Tilanteeseen on vastattava kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla, kuten koulutuksella, osatyökykyisten työllistämisellä, työurien pidentämisellä sekä ulkomaisen työvoiman hankinnalla.

Työnantajien tulisi myös tarkastella mahdollisuuksia työsuhteen ehtojen räätälöintiin työntekijän elämäntilannetta vastaavaksi. Monilla aloilla on lisäksi yritystoimintaa, ja etenkin käsityöalojen jatkuvuuden ja säilymisen kannalta on havaittavissa haasteita löytää uusia yrittäjiä nykyisten eläköityessä.

Työpaikkoja on edelleen hyvin tarjolla. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella oli syyskuun aikana avoinna 5 400 uutta työpaikkaa.

Palveluosaajien kysynnässä aluekohtaisia eroja

Talouden ja palvelujen aloilla on edelleen pulaa samoista ammateista kuin keväällä, mutta aluekohtaisia eroja on nähtävissä. Pitkään jatkunut pula kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista jatkuu edelleen koko alueella, keskittyen erityisesti suurimpiin kaupunkeihin.

Hotelli- ja ravintola-alojen osalta pulaa tullaan kokemaan avustavista keittiötyöntekijöistä, pikaruokatyöntekijöistä, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä sekä tarjoilijoista. Havaittavissa on myös aluerajojen ylittäviä vaikutuksia, kuten Kalajoen vaikutus matkailu- ja siivousalan työvoiman saatavuuteen Ylivieskassa. Rukan käynnistyvä sesonki näkyy Koillismaalla, jolla on ainoana alueena pulaa matka- ja eräoppaista.

Myyntiedustajien ja puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjien osalta on kysyntää edelleen lähes koko alueella. Pääasiallinen syy osaajapulaan on alan provisiopalkkaus, joka ei houkuta työnhakijoita. Henkilöstöpalvelualoilla työt ovat enenevissä määrin lyhytkestoisia sekä keikka- ja sesonkiluonteisia. Tämä vaikuttaa niiden työpaikkojen ilmoitusmääriin nousujohteisesti.

Puhdistuspalvelujen osalta kotiapulaisista ja siivoojista sekä toimisto- ja laitossiivoojista on pulaa koko alueella etenkin kaupungeissa. Oulun alueella pulaa esiintyy myös siivoustyön esimiehistä.

Kampaajien ja partureiden kysyntä on kasvanut keväästä ja laajentunut useammalle alueelle. Muusta maakunnasta poiketen Oulun alueella kirjastoammattilaisia on työnhakijoina kysyntää enemmän.

Terveys- ja sosiaalialalla tilanne heikkenee entisestään

Sote-alan työntekijöille on kysyntää koko maakunnassa ja tarve kasvaa. Tilanne on edelleen heikentynyt viime keväästä.

Erityisesti lähihoitajista on pulaa kaikissa alueen seutukunnissa. Kotipalvelutoiminnan työntekijöiden kysyntä kasvaa talvea kohden erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Tarvetta on myös psykologeille, sosiaalityön erityisasiantuntijoille ja sairaanhoitajille.

Erikoislääkäreistä on pulaa erityisesti Oulun ja Raahen seutukunnissa. Pula-ammatteihin keväällä nousseille puheterapeuteille on edelleen kysyntää.

Opetusalalla tarvitaan nyt lastentarhanopettajia, ja erityisesti sijaisuuksiin on vaikea saada osaajia. Oulun seudulla on ylitarjontaa peruskoulun alaluokkien opettajista. Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajista on ylitarjontaa Oulun seutukunnassa ja vastaavasti pulaa Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Koillismaan seuduilla.

Ylitarjonta opetusalalla Oulun seudulla johtuu Oulun yliopiston vaikutuksesta, koska valmistuneet jäävät usein asumaan Ouluun tai sen lähikuntiin.

Terveys- ja sosiaalialalla käynnissä olevat valtakunnalliset neuvottelut sekä hyvinvointialueen valmistelut vaikuttavat alueen työvoimatarpeen kehittymiseen seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Teollisuudessa kysyntää hintojen noususta huolimatta

Energian hintojen nousu ja raaka-aineiden saatavuusongelmat heijastuvat sekä teollisuus- että kuljetusalaan. Hintojen nousu vaikuttaa tulevan talvikauden osalta erityisesti rakennus- ja teollisuusalaan. Tästä huolimatta metalli- ja konepajateollisuuden osalta on tunnistettu pula osaavasta työvoimasta koko maakunnassa.

Osaajia kaivataan koko maakunnassa vastaavasti henkilökuljetusalalla. Taksinkuljettajille on runsaasti kysyntää Oulun seudulla ja Raahessa.

Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella sekä Koillismaalla osaajapulaa on myös elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajista sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijoista. Tarvetta on lisäksi konetekniikan asiantuntijoille, ohut- ja paksulevysepille, rautarakennetyöntekijöille sekä hitsaajille ja kaasuleikkaajille.

ICT-alalla pulaa on edellisvuosien tapaan sovellus- ja ohjelmistokehittäjistä sekä suunnittelijoista. Tarvetta on etenkin järjestelmäpiiriosaajille, ohjelmistosuunnittelijoille, laitesuunnittelijoille, testaajille ja ylipäätänsä radiotekniikkaosaajille.

Ammatillinen ylitarjonta maakunnassa painottuu käsityövaltaisiin aloihin sekä tieto- ja viestintäteknologian asentajiin ja korjaajiin sekä käytön tukihenkilöihin. Vihreä siirtymä ja fossiilisista polttoaineista luopuminen vauhdittavat uusiutuvan energian käyttöönottoa ja luovat uusia työpaikkoja toimialan sisällä.

Ammattibarometrissä TE-toimisto arvioi reilun 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto laatii ammattibarometrin kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa. Ammattibarometrin tulosten arviointiin on osallistunut ammattilaisia myös mm. kuntakokeiluista, BusinessOulusta, Oulun kauppakamarista, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja henkilöstövuokrausyrityksistä.

TE-toimistot perustavat arvionsa ammattien työmarkkinanäkymistä asiakasrajapinnassa saamiinsa tietoihin, yrityshaastatteluihin, barometreihin, tilastotietoihin sekä yhteistyökumppaneiden antamiin tietoihin. Aiemmista arviointikerroista poiketen Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto on tarkastellut elokuun 2022 arvioinnissa ammatteja aluekohtaisen tarkastelun lisäksi toimialakohtaisesti.

Lisätietoja:

Hyvinvointi-, terveys- ja opetusalat: asiakkuuspäällikkö Elina Myllylä, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 056 316, elina.myllyla@te-toimisto.fi

Talous ja palvelut -toimialat: asiakkuuspäällikkö Virpi Sammalkangas, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 056 723, virpi.sammalkangas@te-toimisto.fi

Teollisuus ja ICT -toimialat: asiakkuuspäällikkö Pauliina Pernu, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 056 051, pauliina.pernu@te-toimisto.fi

palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 056 713, marita.rimpelainen@te-toimisto.fi

asiantuntija Jarkko Pietilä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 116, jarkko.pietila@ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto palvelee työnhakijoita ja työnantajia sekä toimii aktiivisena yhteistyökumppanina ja työmarkkinoiden kehittäjänä.